Hyppää sisältöön

Suomessa tutkinnon suorittanut

Jos olet opiskellut ja suorittanut tutkinnon Suomessa, voit

  • hakea työnteon perusteella uutta oleskelulupaa työpaikan löydettyäsi
  • hakea oleskelulupaa työnhakua varten, kun sinulla ei vielä ole työpaikkaa

Oleskelulupa työnteon perusteella Suomessa tutkinnon suorittaneelle

Jos opiskelijan oleskelulupasi on edelleen voimassa ja olet löytänyt työpaikan, voit hakea jatkolupaa työnteon perusteella.

Vaikka olisit valmistumisen jälkeen poistunut Suomesta ja valmistumisestasi olisi kulunut useita vuosia, voit hakea työperusteista oleskelulupaa tutkinnon suorittaneena. Valmistumisen ja työn perusteella haetun luvan välille ei ole asetettu aikarajaa.

Jotta lupa voidaan myöntää, työsopimuksesi on oltava alan työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole sovellettavaa työehtosopimusta, työsopimuksesi on perustuttava samoihin ehtoihin, joita työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin sovelletaan.

Suomessa oleskelusi pääasiallisen tarkoituksen pitää olla työnteko. Liitä hakemukseesi tutkintotodistus sekä työsopimus tai sitova työtarjous.

Kun sinulle on myönnetty oleskelulupa työntekoa varten, sinulla on yleinen työnteko-oikeus opiskelualasta riippumatta.

Jos olet jo työskennellyt opiskelijan oleskeluluvan voimassa ollessa ja haet jatkolupaa ennen voimassaolon päättymistä, saat jatkaa työntekoa tai aloittaa uuden työnteon kunnes uusi oleskelulupahakemuksesi on ratkaistu. Voit työskennellä ilman opiskelijan työnteko-oikeuden rajoituksia (esim. kokoaikaisesti). Jos saat oleskelulupahakemukseesi kielteisen päätöksen, et saa jatkaa työntekoa, vaikka valittaisit päätöksestä.

Hae oleskelulupaa hakemuksella

Oleskelulupahakemus muun työn perusteella, OLE_TY5

Oleskelulupa työnhakua varten

Jos olet opiskellut ja suorittanut tutkinnon Suomessa, eikä sinulla ole vielä työpaikkaa tiedossa ennen kuin opiskelijan oleskelulupasi päättyy, voit hakea jatkolupaa työnhakua varten.

Huomioithan, että voit saada jatkoluvan työnhakua varten vain, jos sinulla on oleskelulupa opiskelun perusteella. Sinun on tehtävä hakemus ennen kuin opiskelijan oleskelulupasi päättyy.

Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja selvitys toimeentulosta. Toimeentuloedellytys on sama kuin opiskelijan oleskeluluvassa

Oleskelulupa työnhakua varten myönnetään yhden kerran enintään yhdeksi vuodeksi.

Kun löydät työpaikan, hae oleskelulupaa työnteon perusteella. Voit aloittaa työnteon heti, kun olet löytänyt työpaikan.

Hae oleskelulupaa hakemuksella,

Oleskelulupahakemus muulla perusteella, OLE_MUU

Valikko