Hyppää sisältöön

Oppilaitoksen rooli oleskelulupaprosessissa

Kun oppilaitokseesi on tulossa ulkomaalainen opiskelija EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta, tarvitsee opiskelija oleskeluluvan, jos opiskelut kestävät yli 90 päivää. Lyhyempää opiskelua varten opiskelija voi saapua Suomeen viisumilla tai viisumivapaasti.

Oleskeluluvan myöntäminen opiskelun perusteella edellyttää, että

  • opiskelijalla on opiskelupaikka suomalaisessa peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa
  • opinnot johtavat tutkintoon tai ammattiin tai opiskelijalla on perusteltu syy muihin opintoihin
  • opiskelijalla on riittävät varat toimeentulonsa turvaamiseen
  • opiskelijalla on riittävä sairausvakuutus
  • opiskelijalla on voimassaoleva passi.

Lue lisää opiskelijan oleskeluluvan edellytyksistä täältä.

Oleskeluluvan hakeminen

Opiskelijan on haettava oleskelulupaa itse. Ulkomailla olevan opiskelijan pitää hakea oleskelulupaa Suomen edustustossa maassa, jossa opiskelija laillisesti oleskelee. Joillakin edustustoilla on käytössään ajanvaraus. Parhaiten tietoa tästä löydät edustustojen omilta verkkosivuilta.

Sähköisen asioinnin kautta opiskelija saa päätöksen nopeimmin. Verkossa täytetyt hakemukset liikkuvat sähköisissä työjonoissa viranomaistaholta toiselle maailmanlaajuisesti eikä papereita tarvitse lähettää postitse. Myös päätös toimitetaan hakijalle sähköiseen asiointipalveluun. Perinteiset paperilomakkeella tehdyt hakemukset lähetetään Suomeen kuriiripostilla, mikä voi kestää joskus useita viikkoja.

Jos hakijalle myönnetään oleskelulupa, hän saa oleskelulupakortin. Oleskelulupakorttia ei voida toimittaa hakijalle sähköisesti. Ulkomailla olevalle opiskelijalle oleskelulupakortti tilataan Suomen edustustoon, joka luovuttaa kortin hakijalle.

Tutustu kuvalliseen ohjeeseen opiskelijan oleskelulupaprosessista täällä.

Asiakastiedotteet opiskelijoille

Maahanmuuttovirasto on laatinut englanninkieliset asiakastiedotteet Suomeen hyväksytyille opiskelijoille. Oppilaitos voi liittää tiedotteen hyväksymiskirjeeseensä.

Löydät asiakastiedotteet täältä (vain englanniksi):

Maahanmuuttovirastolle ilmoitettavat tiedot oppilaitoksen opiskelijoista

Maahanmuuttovirastoon on hyvä toimittaa listat oppilaitokseen hyväksytyistä tutkinto-opiskelijoista osoitteeseen migri(a)migri.fi. Listoista pitää ilmetä myös tutkinto-ohjelma ja sen mahdollinen maksullisuus. Listoista Maahanmuuttovirasto pystyy tarvittaessa tarkistamaan nopeasti oleskeluluvan hakijan opiskeluoikeuden eivätkä erilliset yhteydenotot oppilaitoksiin viivästytä hakemuksen käsittelyä.

Vaihto-opiskelijoista ei listoja tarvita.

Samoin on hyvä toimittaa tiedot niistä opiskelijoista, jotka eivät ole aloittaneet opintojaan tai ovat keskeyttäneet ne.

Maahanmuuttoviraston oikeus saada tietoja perustuu lakiin ulkomaalaisrekisteristä (8 § 1 mom. 13 kohta).

Käsittelyajat ja niistä tehtävät tiedustelut

Oleskelulupahakemuksesta annetaan tietoja lähinnä hakijalle itselleen. Hakija voi helpoiten seurata hakemuksensa tilaa Enter Finland -palvelussa. Oppilaitos voi saada tietoja opiskelijoidensa oleskeluluvista kuten esimerkiksi siitä, onko heidän opiskelijalleen myönnetty oleskelulupa vai ei.

Opiskelijan oleskelulupahakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika on yksi kuukausi. Käsittelyajan laskeminen alkaa siitä, kun hakija käy tunnistautumassa edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Käsittelyajan laskeminen päättyy päätöksen tekoon. Jos oleskelulupapäätös on myönteinen, kestää oleskelulupakortin valmistaminen ja postittaminen noin kaksi viikkoa.

Tarkempia tietoja käsittelyajoistamme löydät täältä.

Valikko