Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Sekretessen av personuppgifter

Sekretessen baserar sig speciellt på 24 § 1 mom. 24 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt på 11 § i lagen om utlänningsregistret (1270/1997). Dessutom kan bl.a. punkterna 1, 2, 4, 24, 25 och 32 i offentlighetslagen (621/1999) vara tillämpliga på uppgifter och handlingar som gäller utlänningsärenden.

Bland annat uppgifterna om avvisning och utvisning samt meddelande av inreseförbud är enligt 6 § i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) känsliga personuppgifter, vilket begränsar givandet av uppgifter om dessa saker.

Migrationsverkets kund kan med en skriftlig fullmakt ge en redaktör eller någon annan utomstående lov att bekanta sig med kundens handlingar. Fullmaktssamtycket gäller inte de uppgifter som sökanden inte själv heller har rätt att ta del av (begränsningarna i 11 § i offentlighetslagen 621/1999).

Meny