Information om Migrationsverkets webbplats

Migrationsverkets webbplats är den centrala informationskanal där man kan få en allmän överblick över frågor som gäller inresa till Finland. På webbplatsen hittar du kanske inte alla svar på frågor för just dina behov, varför du vid behov också bör bekanta dig med lagstiftningen.

Har du synpunkter, kommentarer eller förslag angående webbsidornas innehåll? Skriv gärna till oss och använd då en färdig blankett som finns på webbsidan.

Behandling av personuppgifter

Migrationsverket har bundit sig att skydda besökarnas integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Vi samlar inte in uppgifter utgående från vilka en enskild besökare skulle kunna identifieras.

Om användningen av webbplatsen samlar vi in allmänna statistikuppgifter som används för att utveckla webbtjänsterna. Sådana uppgifter är

  • nedladdade sidor
  • tidpunkt
  • IP-adress
  • webbläsare och operativsystem

Vi sparar endast kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv har meddelat separat och som vi kan använda för att svara på användarens begäran om kontakt, frågor eller annan feedback.

Juridiskt förbehåll

Migrationsverkets ambition är att hålla sidorna uppdaterade. Verket ansvarar dock inte för skador som drabbar användaren och som direkt eller indirekt förorsakats av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Inte heller ansvarar verket för material som har producerats externt och som Migrationsverket har länkar till. Verket ansvarar inte heller för skador som beror på driftsavbrott eller andra tekniska störningar i nätet.

När du via en länk går över till en utomstående webbplats, tar Migrationsverket inget ansvar för vilka uppgifter denna utomstående webbplats samlar in. Till exempel våra videor finns på YouTube som samlar information om sina användare.

Upphovsrätt

Migrationsverket eller någon annan instans som nämns i samband med ett dokument har i enlighet med upphovsrättslagen rättigheterna till det material som publiceras på denna webbplats. I frågor som gäller användningen av materialet kan du kontakta verkets informationsenhet .

PDF

Vi har lagt ut dokument i pdf-form. För att läsa dem behöver du Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ned Acrobat Reader gratis från www.adobe.se