Hoppa till innehåll

Resa till en annan EU-stat med EU-uppehållstillstånd

Med EU-uppehållstillstånd, som har beviljats av ett Schengenland, kan du resa fritt inom Schengenländer och vistas i dem sammanlagt högst i 90 dagar. Om du reser till Finland från ett land utanför Schengenområdet behöver du ett visum. Du behöver inget visum om du är medborgare i ett land som har visumfrihet till Finland.

Om du vill stanna i Finland i mer än 90 dagar måste du ansöka om uppehållstillstånd i Finland inom 90 dagar efter ankomsten till landet. Uppehållstillstånd beviljas för arbete, näringsidkande, andra skäl eller för att studera eller delta i yrkesutbildning. Du måste ha tillräckliga tillgångar för din försörjning i Finland. Du måste även uppfylla de övriga krav som föreskrivs i utlänningslagen för beviljande av uppehållstillstånd.

Meny