Hyppää sisältöön

"Ihmiskauppaa ei voi torjua ilman tietoa" – miten yritys voi torjua ihmiskauppaa?

4.6.2021 11.07
Projektipäällikkö Veikko Mäkelä Ihmiskaupan torjunta osana yrityksen vastuullisuustyötä -webinaarissa

Miten yritykset voivat torjua ihmiskauppaa omassa toiminnassaan? Miten ehkäistä ihmiskaupan tuomaa epäreilua kilpailuasetelmaa omalla toimialalla?

Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen ja -valmiuksien parantamiseen tähtäävän IKUT-hankkeen projektipäällikkö Veikko Mäkelä kertoo, mitä jokaisen organisaation olisi hyvä tietää aiheesta. 

Mitä jokaisen yrityksen pitäisi tietää ihmiskaupasta? 

Ihmiskauppaa ei voida torjua, jos emme tiedä, mistä ilmiössä on kyse. Yrityksissä olisi tämän vuoksi tärkeää ymmärtää, mitä ihmiskauppa Suomessa ja maailmalaajuisesti on ja miten sitä tapahtuu. Riittävän laaja ymmärrys ihmiskaupasta takaa sen, että yritys osaa esimerkiksi hankinnoissaan ottaa huomioon ihmiskaupan mahdolliset vaikutukset. 

Perustiedon lisäksi tieto ihmiskaupan uhrien ja hyväksikäyttäjien tunnistamisesta, ihmiskaupan uhrin kohtaamisesta ja uhrien avun piiriin ohjaamisesta on keskeistä. Tuntemalla ihmiskaupan tunnusmerkistön, yrityksen henkilökunta voi ehkäistä tiloissaan tai toiminnassaan mahdollisesti tapahtuvaa hyväksikäyttöä jo ennen kuin se muuttuu ihmiskaupaksi ja auttaa mahdollisten uhrien tukemisessa. Ihmiskaupan mahdollisuuden tiedostaminen ja sen torjuntaan panostaminen ehkäisee tehokkaasti myös sitä, että yritys ei tietämättään edistä hyväksikäyttöä. 

Miten yksittäinen yritys voi osallistua ihmiskaupan vastaiseen työhön? 

Yritys voi lähteä liikkeelle siitä, että se tekee toiminnastaan ihmiskauppaan liittyvän riskikartoituksen, jossa käydään läpi yrityksen toiminta ja pohditaan, missä toiminnoissa ja tilanteissa hyväksikäyttöä voisi esiintyä. Kartoituksen perusteella yritys voi laatia esimerkiksi osana vastuullisuustyötään konkreettisen suunnitelman riskitekijöiden ehkäisemiseksi. Riskikartoitus ja suunnitelman laatiminen edellyttävät jo itsessään yrityksen henkilökunnan kouluttamista ihmiskauppailmiöstä, mikä on kaiken ihmiskaupan torjunnan lähtökohta.  

Oman toiminnan tarkastelun lisäksi yritykset voivat tehdä myös aktiivista ihmiskaupan vastaista työtä osana hankinta-, henkilöstö- ja vastuullisuustoimintaansa. Yritysten on mahdollista tarjota ihmiskaupan uhriksi joutuneille työllistymismahdollisuuksia ja samalla edistää uhrien pääsemistä takaisin omille jaloilleen. Työllistämisestä on jo olemassa hyviä kokemuksia esimerkiksi Suomessa ja Iso-Britanniassa. Yritykset voivat myös esimerkiksi tukea ihmiskaupan vastaisen työn toimijoita tai edistää ihmiskaupan torjumista omalla alallaan. Hyväksikäytön ehkäisemisen lisäksi ihmiskaupasta puhuminen ehkäisee myös ilmiön tuomaa epäreilua kilpailuetua. 

Millaisia käytännön työkaluja yrityksille on tarjolla ihmiskaupan torjumiseksi? 

Yrityksille on olemassa esimerkiksi Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti Heunin kehittämiä oppaita. Oppaissa on eritelty hyvin konkreettisesti erilaisia askelia, joita yrityksen olisi syytä huomioida toiminnassaan ihmiskaupan ja työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi. 

Oppaiden lisäksi Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän koordinoimassa IKUT-hankkeessa tarjoamme yrityksille ilmaista tukea, koulutusta ja sparrausapua oman ihmiskaupan vastaisen toiminnan kehittämisessä. Sovitamme tarjottavat palvelut yrityksen tarpeisiin.  

Lisätietoa ihmiskaupan torjunnasta osana yrityksen vastuullisuustyötä 

IKUT-hanke järjesti huhtikuussa webinaarin, jossa Paul Gerrard (The Co-Operative Group), Eric Anderson (BT Group), Satu Vennala (HOK-elanto) ja Anni Lietonen (HEUNI) kertovat, miten ihmiskaupan uhreja on työllistetty sekä Britanniassa että Suomessa, miten teknologiaratkaisuja ja -innovaatioita voidaan hyödyntää ihmiskaupan torjumisessa ja millaisia työkaluja yrityksillä on käytössään ihmiskaupan torjumiseksi ja riskin huomioimiseksi. 

Katso tekstitetty webinaari Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän Youtube-kanavalta: Ihmiskaupan torjunta osana yrityksen vastuullisuustyötä -webinaari 

Tilaisuus järjestettiin suomeksi, mutta Paul Gerrardin ja Eric Andersonin puheenvuorot ovat englanniksi.

Lue lisää IKUT-hankkeesta: Ainutlaatuinen hanke kehittää ihmiskaupan uhrien työelämäosaamista  

Lisätietoa: Projektipäällikkö Veikko Mäkelä, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän IKUT-hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Rahoituksen myöntää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

                                 

Uutishuoneen uutinen