Hyppää sisältöön

EU:n rahoittamilla hankkeilla tuetaan Maahanmuuttoviraston toimintaa

7.6.2024 10.24

Maahanmuuttovirastossa on käynnissä useita Euroopan unionin rahoittamia hankkeita. Hankkeita rahoitetaan Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen (EUSA) sekä Euroopan unionin elpymisvälineen tuella (RRF).

EU:n rahoituksella tuetaan monipuolisesti Maahanmuuttoviraston kehityshankkeita ja operatiivista toimintaa. Tällä hetkellä käynnissä olevilla EUSA-hankkeilla muun muassa sujuvoitetaan turvapaikkapäätösten tekemistä, kehitetään Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää ja laajennetaan turvapaikkapuhutteluja tulkkaavien tulkkien osaamista.

EUSA-rahastojen Suomen kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2021–2027 on noin 180 miljoonaa euroa. Suomessa rahastojen hallintoviranomainen on sisäministeriö, joka vastaa myös rahastosta tuettujen toimien seurannasta ja valvonnasta.

Maahanmuuttovirasto on hakemassa syksyllä EU:lta lisää rahoitusta muun muassa vapaaehtoisen paluun ja paluuneuvonnan kehittämiseen sekä paluita ja kestävää uudelleenkotoutumista Irakiin ja Somaliaan edistäviin hankkeisiin.

– Maahanmuuttovirastossa on jo vuodesta 2009 lähtien osattu hyödyntää kehittämisen tukena ulkopuolista rahoitusta. Avustuksen hakemiseen sitoutuneen henkilöstön määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja ulkopuolisen rahoituksen hakeminen koetaan yhä merkittävämmäksi osaksi viraston toimintaa, sanoo EUSA-hankkeiden koordinaattori Pekka Martin.

Kehitysprojekteja toiminnan tehostamiseen

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) rahoitetaan Maahanmuuttovirastossa OLEDIGI: Maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri -hankekokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu useista poikkihallinnollisista kehitysprojekteista.

Kehittämistyön tavoitteena on tehostaa työ- ja opiskeluperusteisia oleskelulupa-asioita. Hankkeessa muun muassa lyhennetään käsittelyaikoja uudistuvan lainsäädännön, tietojärjestelmäkehityksen, automaation ja uusien tiedonsiirtoliittymien avulla.

RRF on osa Next Generation EU -ohjelmakokonaisuutta. Maahanmuuttovirasto on saanut rahoitusta kehitysprojekteihin vuosien 2021–2024 aikana lähes 18 miljoonaa euroa.

Tarkempia tietoja EU:n rahoittamista hankkeista voi lukea Hankkeet-sivulta.

 

Uutishuoneen uutinen