Valikko

IHME-hanke pyrkii vahvistamaan ihmiskaupan vastaisen työn osaamista Suomessa

Migri 26.9.2017 13.45
Uutinen

Maahanmuuttovirasto ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä tiedottavat:

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on aloittanut hankkeen Ihmiskaupan vastaisen työn toimintamahdollisuuksien edistämiseksi Suomessa (IHME).

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ihmiskaupan vastaista toimintaa ja ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen, auttamiseen ja ihmiskaupparikosten esitutkintaan liittyvää osaamista Suomessa sekä edistää ihmiskaupan uhrien yhdenvertaista kohtelua viranomaisissa.

IHME-hanke pyrkii edistämään ihmiskaupan vastaista työtä kolmella osa-alueella:

  • Esitutkintaviranomaisten käyttöön rakennetaan ihmiskaupan tunnistamiseen, auttamiseen ja ilmiön esitutkintaan liittyvät koulutusmoduulit ja heitä koulutetaan käytännön tasolla ympäri Suomea.
  • Keskeiset ihmiskauppatietoisuutta sisältävät www.ihmiskauppa.fi -nettisivut uudistetaan palvelemaan paremmin uhrien, viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan tarpeita.
  • Lapsiin kohdistuvasta ihmiskaupasta tehdään tutkimus, jonka pohjalta järjestetään kaksi teemaan liittyvää koulutusseminaaria.

Hankkeen keskeinen sisältö on suunnattu poliisille ja rajavartioille

Poliisi ja rajavartijat ovat esitutkintaviranomaisia, jotka ovat päivittäisessä työssään tekemisissä ihmiskauppailmiön kanssa ja heidän vastuullaan on suorittaa mahdollisten ihmiskaupparikosten esitutkinta.Koulutuksilla pyritään kasvattamaan esitutkintaviranomaisten mahdollisuuksia toimia ajassa muuttuvan ihmiskauppailmiön torjumiseksi. Niiden tavoitteena on edistää viranomaisten välistä ja viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä ihmiskaupan vastaisessa työssä ja lisätä esitutkintaviranomaisten kykyä ohjata ihmiskaupan uhreja heille tarkoitettujen palveluiden piiriin. Esitutkintaviranomaisten koulutusmoduulit rakennetaan yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja Raja- ja merivartiokoulun kanssa.

Ihmiskauppa.fi -sivusto tullaan hankkeen aikana uudistamaan kokonaisvaltaisesti. Uudistus valmistuu vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on kehittää ihmiskauppa.fi -sivustoa niin, että mahdolliset uhrit löytävät apua tilanteeseensa entistä helpommin. Uudistuksen myötä viranomaisilla ja kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on paremmin saatavilla tietoa ja ohjeistuksia ihmiskaupan vastaisen työnsä tueksi. Hankkeella pyritään myös lisäämään sivujen tunnettavuutta ja tekemään niistä käytettävämmät eri alustoilla ja kenttätyössä.

Lapsikauppatutkimuksella kartoitetaan lapsiin kohdistuvan ihmiskaupan tilaa Suomessa ja verrokkimaissa

Lapsikauppatutkimukselle on suuri tarve, sillä ilmiöstä on Suomen tasolla olemassa tällä hetkellä vain hyvin vähän tietoa. Tutkimuksen pohjalta hankkeessa järjestetään kaksi teemaseminaaria. Seminaareissa koulutetaan osallistujia lapseen kohdistuvan ihmiskaupan tunnistamisesta, ihmiskaupan uhriksi joutuneen lapsen ja täysi-ikäisten uhrien lasten auttamisesta ja lapseen kohdistuvan ihmiskaupparikoksen esitutkintaprosessista. Teemaseminaareilla pyritään ensisijaisesti vahvistamaan ihmiskaupan vastaista työtä tekevien toimijoiden osaamista lapsiin kohdistuvasta ihmiskaupasta Suomessa. Ihmiskaupan vastaisen työn toimintamahdollisuuksien edistäminen Suomessa, IHME-hanke, saa tukea Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF-P).

Lisätietoja medialle

Projektipäällikkö Veikko Mäkelä, puh 0295 430 431, s-posti: [email protected]

Lehdistötiedote