Hyppää sisältöön

Kysely: Turvapaikanhakijat tuntevat olonsa turvalliseksi vastaanottokeskuksessa

10.7.2018 9.07
Tiedote

Vastaanottokeskuksessa asuminen koetaan pääsääntöisesti turvalliseksi. Tämä selviää Maahanmuuttoviraston ja vastaanottokeskusten keväällä toteuttamasta kyselystä keskusten asiakkaille. Naiset kokivat keskukset hieman turvallisemmiksi kuin miehet, vaikka vastauksissa oli myös hajontaa.

Kyselyssä selvitettiin turvapaikanhakijoiden kokemuksia vastaanottokeskusten toiminnasta. Heitä pyydettiin arvioimaan muun muassa kokemaansa turvallisuuden tunnetta, henkilöstön kohtelua ja työntekijöiltä saamaansa apua.

Kyselyyn vastasi 1267 turvapaikanhakijaa 26 vastaanottokeskuksessa. Tämän lisäksi kyselyssä oli mukana yksintulleiden alaikäisten keskuksia, joista kyselyyn vastanneita oli 33.

Hakijat toivovat kielenopetusta ja tietoa työnhausta

Kyselyyn vastanneet asiakkaat kokivat pääsääntöisesti, että vastaanottokeskusten työntekijät kohtelevat heitä hyvin ja tasapuolisesti. Joissakin vastauksissa tuotiin esille vastaajan tunne siitä, että kohtelu on erilaista kulttuuritaustasta tai sukupuolesta riippuen.

Asiakkaat kokivat yleisesti ottaen, että he saavat tarvittaessa apua vastaanottokeskuksen työntekijöiltä. Lisää apua toivottiin erityisesti työpaikkojen etsimiseen. Suomen kielen opetus koettiin hyväksi asiaksi. Kielen opetusta toivottiin keskuksiin lisää.

Osa kaipaa lisää aktiviteetteja keskusten arkeen

Turvapaikanhakijat saivat kertoa avoimissa kysymyksissä, mitä hyvää tai huonoa vastaanottokeskuksessa heidän mielestään on, millaista apua he toivovat työntekijöiltä ja miten he parantaisivat vastaanottokeskuksen toimintaa.

Kriittistä palautetta annettiin esimerkiksi vastaanottokeskuksen etäisestä sijainnista ja siisteydestä. Keskuksista toivottiin nykyistä viihtyisämpiä. Osa vastaajista kaipasi vastaanottokeskusten arkeen lisää aktiviteetteja aikuisille ja lapsille.

Hyviksi asioiksi vastauksissa nousivat esimerkiksi turvallisuus ja vakaus. Useat turvapaikanhakijat mainitsivat myönteisenä seikkana myös työntekijöiden avun arjen asioissa ja erilaisissa ongelmissa.

Kyselystä saatua palautetta käytetään hyödyksi vastaanottopalveluiden kehittämisessä.

Lue kyselyn yhteenveto:

Aikuisten ja perheiden yksiköiden asiakaspalautteen yhteenveto

Alaikäisyksiköiden asiakaspalautteen yhteenveto

Lisätietoa medialle

Vastaanottoyksikön tulosalueen johtaja Olli Snellman, puh. 0295 430 431, [email protected]