Hyppää sisältöön

Maahanmuuttovirasto mukana EU:n tietojärjestelmien kehitystyössä

30.6.2021 13.45
Maahanmuuttoviraston kyltti

Maahanmuuttovirasto on mukana Euroopan unionin tietojärjestelmien kehitystyössä. Kehitystyön tavoitteena on yhteensovittaa tekniset järjestelmät, joilla käsitellään muuttoliikkeen hallintaan liittyviä tietoja.

Maahanmuuttoviraston kehitystyö koskee EU:n rajanylitystietojärjestelmää (EES) ja EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmää (ETIAS). EES:n tavoitteena on sujuvoittaa rajatarkistuksia ja ETIAS on Yhdysvalloissa käytössä olevan ESTAn kaltainen ennakkorekisteröitymisjärjestelmä. Järjestelmät ovat osa EU:ssa tehtävää kehitystyötä, jossa yhteensovitetaan EU-maiden sisäiseen turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan liittyviä tietoja. 

EES- ja ETIAS -järjestelmien kansallinen vastuuviranomainen on Rajavartiolaitos. Kehitystyön kokonaisuutta Suomessa koordinoi sisäministeriö.

- Euroopan laajuisesti yhteen toimivat tietojärjestelmät mahdollistavat sen, että toimivaltaiset viranomaiset, kuten maahanmuuttoviranomaiset, saavat entistä nopeammin tietoa EU:n alueella olevista kolmansien maiden kansalaisista. Tieto on myös aikaisempaa luotettavampaa ja kattavampaa, kertoo EES-hankkeen projektipäällikkö Laura Cupic.

Maahanmuuttovirasto tekee tarvittavat tietojärjestelmämuutokset ulkomaalaisasioiden asiankäsittely- ja asiakashallintajärjestelmä UMA:an, jotta tieto kulkee järjestelmien välillä. Viraston vastuut järjestelmissä liittyvät oikeuteen tarkastella ja käyttää EES- ja ETIAS -järjestelmiin tallennettuja tietoja, poistaa henkilön tietoja kyseisistä järjestelmistä ja merkitä päätöksiin liittyviä tietoja EES-järjestelmään.  

- Maahanmuuttoviraston vastuulla olevien toimintojen on tarkoitus pääasiassa tapahtua automaattisesti niin, etteivät ne tuota manuaalista työtä, kertoo ETIAS-hankkeen projektipäällikkö Salla Konsti.

Molemmat järjestelmät otetaan käyttöön tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2022 lopussa. Lopullisista käyttöönottopäivämääristä päättää Euroopan komissio, kun tarvittavat testaukset on tehty ja järjestelmien toimivuus varmistettu.

EU-tukea tietojärjestelmämuutoksen toteutukseen

Maahanmuuttovirasto on saanut EU:lta tukea hankkeille, joissa tehdään tarvittavat EES- ja ETIAS-tietojärjestelmiin liittyvät kansalliset järjestelmämuutokset. 

Tukea on myönnetty 2 010 649,64 euroa, josta 947 160,28 euroa käytetään EES-järjestelmän ja 1 063 489,36 euroa ETIAS-järjestelmän edellyttämiin teknisiin muutoksiin. Molemmat hankkeet rahoitetaan kokonaisuudessaan EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä. 

Lisätietoa

Uutishuoneen uutinen