Hyppää sisältöön

Migrissä töissä: Maatietotutkija oppii työssään päivittäin uutta

6.4.2023 10.22
Joka päivä työssäni oppii jotain uutta, joko tutkittavasta maasta, tietystä teemasta, uuden sanan jostakin kielestä tai esimerkiksi tiedonhausta. Elina Mäntylä.

Migrin maatietopalvelu tuottaa lähtömaita koskevaa maatietoa. Maatietokyselyihin vastaaminen ei ole aina suoraviivaista kirjoittamista, vaan pikemminkin moniosaisen palapelin kokoamista.

​​Olen Elina Mäntylä ja työskentelen maatietotutkijana Maahanmuuttoviraston maatietopalvelussa. Meitä maatietotutkijoita on kymmenkunta, ja palvelemme kaikkia Migrin toimipisteitä. Meitä työllistävät eniten turvapaikkayksikkö sekä lupa- ja kansalaisuusyksikkö, ja lisäksi teemme yhteistyötä Migrin muiden yksiköiden, muiden viranomaisten ja EU:n turvapaikkavirasto EUAA:n kanssa.

Maapallo on jaettu meidän tutkijoiden kesken maantieteellisiin vastuualueisiin, vaikka toki tilanteen vaatiessa autamme toisiamme yli vastuualuerajojen. Päätehtävämme on selvittää vastauksia päätöksentekoyksiköistä tuleviin kyselyihin. Kyselyt koskevat yleensä turvapaikanhakijoiden lähtömaiden turvallisuus- ja ihmisoikeustilannetta sekä humanitaarista ja yhteiskunnallista tilannetta. Emme anna suosituksia tai päätösehdotuksia tai kerro, että jonkin maan jollakin alueella olisi turvallista tai turvatonta. Sen sijaan konfliktia tutkiessamme etsimme tietoa esimerkiksi siviiliuhrien, turvallisuusvälikohtausten ja alueelta paenneiden henkilöiden määrästä sekä esimerkiksi humanitaarisesta tilanteesta ja alueen hallinnasta. Tutkimusta tehdessämme emme edes tiedä keitä ovat ne henkilöt, joihin etsimäämme maatietoa käytetään. Työhömme kuuluu lisäksi mm. laajempien raporttien kirjoittamista, tiedonhankintamatkoja, sidosryhmien kouluttamista ja muiden viranomaisten tukemista.

Käytämme mahdollisimman pitkälle julkisia ja kaikille avoimia lähteitä, kuten YK:n alaisten organisaatioiden, kansainvälisten tutkimuslaitosten sekä ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöjen raportteja. Lisäksi käytämme mm. uutisia, joita voimme etsiä joko suoraan eri medioiden verkkosivuilta tai uutistietokannoista. Joissakin asioissa joudumme turvautumaan kirjautumista vaativiin tietokantoihin, kuten konfliktitietokanta ACLEDiin.

Joka päivä työssäni oppii jotain uutta, joko tutkittavasta maasta, tietystä teemasta, uuden sanan jostakin kielestä tai esimerkiksi tiedonhausta. Työ on myös luovaa: kyselyihin vastaaminen ei ole suoraviivaista kirjoittamista alkaen ensimmäisestä kysymyksestä ja päättyen viimeiseen, vaan pikemminkin palapelin kokoamista.

Olen työskennellyt maatietotutkijana yhteensä noin 5,5 vuotta, ja lisäksi olen työskennellyt viraston muissa yksiköissä. Minulla on myös taustaa maahanmuuttajien kotouttamistehtävistä ja ulkomailta kokemusta ihmisoikeus- ja turvapaikka-asioista. Olen opiskellut kansainvälistä politiikkaa ja antropologiaa, jotka antavat hyvän pohjan tähän työhön. Alun perin kiinnostus näihin asioihin alkoi pari vuotta lukion jälkeen 90-luvulla, jolloin olin Saksassa kesätöissä tarjoilijana hotellissa. Työkavereina minulla oli tiskaajana toiminut kurdi itäisestä Turkista ja kokkina työskennellyt kolumbialainen turvapaikanhakija, jotka kertoivat minulle kotimaidensa tilanteesta.

Tässä juttusarjassa eri alojen asiantuntijat kertovat työstään Maahanmuuttovirastossa. Elina Mäntylä työskentelee maatietotutkijana oikeus- ja maatietoyksikön maatietopalvelussa. 

Uutishuoneen uutinen