Valikko

Turvapaikanhakijoiden edustajille ja asiamiehille kehitetään sähköistä asiointia

21.3.2018 14.39
Tiedote

Maahanmuuttovirastossa kehitetään parhaillaan sähköistä asiointipalvelua turvapaikanhakijoiden oikeudellisille avustajille ja edustajille.

Asiakirjoja toimitetaan avustajien, edustajien ja viraston välillä tällä hetkellä salatulla sähköpostilla, kirjeitse ja faksilla. Tulevaisuudessa asiakirjaliikennettä saadaan aiempaa tietoturvallisemmaksi ja nopeammaksi sähköisen palvelun kautta.

Valmiiseen palveluun on suunniteltu seuraavia toiminnallisuuksia:

 • avustaja ja edustaja pystyvät
  • näkemään hakemuksen käsittelyvaiheen
  • lähettämään lisäselvityksiä virastoon
  • pyytämään asiakirjoja virastosta
 • virasto voi
  • pyytää avustajalta tai edustajalta lisäselvitystä
  • lähettää avustajalle tai edustajalle turvapaikkapuhuttelukutsun tiedoksi
  • lähettää avustajalle tai edustajalle muun lisäselvityksen tai tiedotteen

Samalla pyritään tarjoamaan uusi asiakaspalvelukanava myös turvapaikanhakijoille itselleen, vaikka sitä voivatkin käyttää vain edustajat ja asiamiehet. Asiakaspalvelu turvapaikanhakijoille on aina haasteellista käsiteltävien asioiden salassapitovelvollisuuden vuoksi. Esimerkiksi puhelimessa hakemuksen käsittelyyn liittyvistä asioista ei voida antaa hakijalle mitään tietoja, sillä soittajan henkilöllisyydestä ei pystytä saamaan varmuutta.

Tilannetta pyritään parantamaan sähköisen asioinnin avulla: turvapaikanhakijoilla ei ole tähän mennessä ollut minkäänlaista pääsyä sähköisten palveluiden piiriin.

Tarkoituksena on saada palvelu pilottiryhmän kokeiltavaksi kevään aikana ja käyttöön kaikille alkusyksystä 2018. Palvelun kehittäminen jatkuu senkin jälkeen.

Turvapaikkaprosessia kehitetään edelleen – tavoitteena käsittelyaikojen lyhentäminen

Samaan aikaan kehitetään jatkuvasti myös turvapaikkahakemusten käsittelyä.

Kehitystyötä on tehty päivittäisen kehittämisen lisäksi esimerkiksi 2016 alkaneessa Flow-hankkeessa. Sen tuloksena muutettiin mm. turvapaikkapuhuttelumallia ja kehitettiin tietojärjestelmäämme vastaamaan paremmin turvapaikkaprosessin tarpeita.

Työ jatkuu edelleen. Elokuussa 2017 alkaneessa jatkohankkeessa kehitetään sähköisiä työkaluja edelleen, mutta pyritään myös selvittämään keinoja, joita turvapaikkaprosessissa mukana olevilla viranomaisilla on selvittää turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyttä ja taustatietoja.

Kehitystyö nopeuttaa ja helpottaa viranomaisten työtä, mutta kaiken työn perustavoite tarjota entistä parempaa palvelua asiakkaille: kun hakemusten käsittely nopeutuu, käsittelyajat lyhenevät.

Flow2-hanke (1.8.2017–31.1.2019) ja AsylE-Service-hanke (1.10.2017–31.12.2018.) saavat tukea EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Lisätietoa medialle

 • Flow2-hanke:
  projektipäällikkö Laura Cupic turvapaikkayksiköstä, puh. 0295 430 431, s-posti: [email protected]
 • AsylE-Service-hanke:
  projektipäällikkö Alli Tynjälä turvapaikkayksiköstä, puh. 0295 430 431, s-posti: [email protected]