Valikko

Useita seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja tunnistettu Suomessa

30.7.2018 9.30
Tiedote

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään on kuluvana vuonna kesäkuun loppuun mennessä otettu 76 uutta asiakasta. Heistä 30 on arvioitu joutuneen ihmiskauppaan viittaavan hyväksikäytön kohteeksi Suomessa.

Suomessa uhriutuneista 12 on joutunut seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi. Luku on merkittävästi suurempi kuin aiempina vuosina: koko vuonna 2017 Suomesta tunnistettiin kahdeksan seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhria. Vuonna 2016 luku oli koko vuoden osalta neljä.

Eri arvioiden mukaan Suomessa on kuitenkin huomattavasti suurempi määrä seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja. Mm. Euroopan Neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä GRETA on kritisoinut Suomea siitä, ettei seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja tunnisteta riittävästi.

Suomessa ihmiskaupan uhriksi joutuneista 10 henkilön arvioitiin joutuneen työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi. Neljän henkilön arvioitiin joutuneen pakkoavioliittoon liittyvän ihmiskaupan uhriksi.

Tiedot käyvät ilmi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tuoreesta puolivuotiskatsauksesta.

Auttamisjärjestelmään ohjattu ennätysmäärä mahdollisia ihmiskaupan uhreja

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään on ohjattu vuonna 2018 kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 115 henkilöä, joista 76 otettiin auttamisjärjestelmän asiakkaaksi (viisi esitystä odotti ratkaisua 30.6.2018). Edellisvuonna järjestelmään ohjattiin samalla aikavälillä 88 henkilöä, joista asiakkaaksi otettiin 55 henkilöä. Vuoden 2016 alkupuolella asiakkaaksi otettiin 45 yhteensä 74 auttamisjärjestelmään ohjatusta henkilöstä.

Auttamisjärjestelmän asiakasmäärä on jälleen noussut korkeammaksi kuin se on ollut koskaan aikaisemmin. Kaikkiaan 30.6.2018 lopussa auttamisjärjestelmän palveluiden piirissä oli 379 henkilöä, sisältäen asiakkaiden huollettavana olevat alaikäiset lapset (80). Asiakkaista 40 on tullut auttamisjärjestelmän asiakkaaksi alaikäisenä.

Apua tarvitsevat henkilöt hakeutuvat auttamisjärjestelmään joko itse tai toisen henkilön, usein viranomaisen tai järjestötyöntekijän avulla.

Auttamisjärjestelmä toivoo yhä useamman ihmiskaupan uhrin löytävän avun piiriin uudistuneen ihmiskauppa.fi -nettisivuston kautta. Sivustolla ohjataan myös ihmiskaupan vastaisia toimijoita sekä suurta yleisöä tunnistamaan ja kohtaamaan mahdollisia ihmiskaupan uhreja sekä ohjaamaan heidät avun piiriin.

Valtaosa joutunut ihmiskaupan uhriksi kotimaansa ulkopuolella

Uusista 76 asiakkaasta vajaa neljännes (18) oli joutunut ihmiskaupan uhriksi omassa kotimaassaan, tosin joidenkin henkilöiden kohdalla hyväksikäyttö on saattanut alkaa kotimaassa ja jatkua ulkomailla.

Suomessa uhriutuneista (30) valtaosa on muun valtion kuin Suomen kansalaisia. Suurin osa uusista asiakkaista oli joutunut ihmiskauppaan viittaaviin olosuhteisiin, kun oli paennut kotimaansa vaikeaa tilannetta ulkomaille tai lähtenyt siirtolaiseksi työn tai työlupausten perässä.

Uusista asiakkaista 29 oli joutunut seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi ja 28 työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi joko Suomessa tai ulkomailla. Avioliittoon pakotetuksi oli joutunut 11 henkilöä ja muun ihmiskauppaan viittaavan hyväksikäytön, esimerkiksi rikollisuuteen pakottamisen, uhriksi oli joutunut kahdeksan henkilöä.

Fakta: Mitä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä tekee?

  • Ihmiskaupan auttamisjärjestelmän asiakkaalle tarjotaan neuvontaa ja ohjausta, sosiaalipalveluita, terveydenhuoltopalveluita, vastaanottorahaa tai toimeentulotukea, turvallinen majoitus sekä tulkki- ja käännöspalveluita.
  • Jos asiakas haluaa palata kotimaahansa, hän saa tukea vapaaehtoiseen kotiinpaluuseen.
  • Lisäksi asiakas saa lainmukaista oikeusapua sekä oikeudellista neuvontaa.
  • Auttamisjärjestelmä toimii Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä ja sillä on Suomessa kolme toimipistettä.

www.ihmiskauppa.fi

Lisätietoa medialle: