Valikko

Uudet videot kertovat turvapaikanhakijoille perusoikeuksista, rikoslaista ja rikosten seuraamuksista

19.12.2018 11.21
Tiedote

Tänään julkaistu videosarja kertoo perusoikeuksista, rikoslaista ja rikosten seuraamuksista turvapaikanhakijoille. Videoita käytetään vastaanottokeskuksissa osana suomalaisesta yhteiskunnasta kertovaa koulutusta, johon turvapaikanhakijat osallistuvat.

Videot on tuotettu osana laajempaa Maahanmuuttoviraston ja Poliisiammattikorkeakoulun TURVA-hanketta. Sen yhtenä tavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsityksiä ja välittää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta.

– Videoiden tärkein viesti on, että jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja rikollisilla teoilla on aina seurauksia. Vastuu rikoksesta on yksilöllä itsellään, sanoo projektipäällikkö Seija Hämäläinen Oulun vastaanottokeskuksesta.

Videoissa käsitellään myös erittäin vakavia rikoksia, kuten lapsen hyväksikäyttöä, kunniaväkivaltaa ja perheväkivaltaa. Teemoja on kaikkiaan 11. Videot ovat katsottavissa 11 eri kielellä Maahanmuuttoviraston Youtube-kanavalla.

Taustalla poliisin tutkimustieto

Poliisiammattikorkeakoulu julkisti osana hanketta keväällä 2018 selvityksen poliisin tietoon tulleista turvapaikanhakijoihin liittyvistä rikoksista. Tutkimuksessa käytiin läpi rikosilmoituksia, joissa turvapaikanhakija oli ollut joko uhrina tai epäiltynä. Tutkimusta on hyödynnetty videoiden käsikirjoittamisessa.

Videoiden suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut mukana myös maahanmuuttajia. Tavoite oli, että viesti on mahdollisimman selkeä eri kulttuuritaustoista tuleville.

Videoita hyödynnetään tiedotusmateriaalina vastaanottokeskuksissa, koska niiden avulla tieto on usein helposti ymmärrettävää ja tavoittaa suuremman joukon. Turvapaikanhakijoissa on myös erityisryhmiä, kuten luku- ja kirjoitustaidottomia, jotka videoiden avulla saavutetaan paremmin.

Ennaltaehkäisevä työ on muutakin kuin videoita

Maahanmuuttovirastolta on kysytty viime viikkoina paljon vastaanottokeskuksissa tehtävästä esikotouttavasta työstä. Videot ja tiedotusmateriaalit ovat työstä yksi osa. Työtä tehdään joka päivä arjen lomassa.

– Ohje vastaanottokeskuksissa on, että asioista kerrotaan mahdollisimman monipuolisesti mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ihminen on majoittunut vastaanottokeskukseen, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.

Vastaanottokeskuksissa tehtävä työ on ennaltaehkäisevää työtä, jossa potentiaaliset häiriöt pyritään tunnistamaan ajoissa ja ongelmiin puututaan ennen kuin ne kärjistyvät. Turva-hankkeessa on kehitetty myös laajemmin vastaanottokeskuksissa tehtävää työtä, kuten väkivaltaa ehkäisevien työmenetelmien käyttöä. Työntekijöitä ympäri Suomen on muun muassa koulutettu siihen, miten toimia mahdollisissa riskitilanteissa.

Turva-hanke on saanut Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) tukea.

Lisätietoja medialle

  • Projektipäällikkö Seija Hämäläinen, Oulun vastaanottokeskus (Turva-hanke), p. 0295 430 431, s-posti [email protected]
  • Vastaanottoyksikön johtaja, Pekka Nuutinen (yleiset vastaanottokysymykset), p. 0295 430 431, s-posti: s-posti [email protected]