Hyppää sisältöön

Vain pakolaisaseman saaneen perhe voi jatkossa hakea perheenyhdistämistä 3 kk aikana ilman toimeentuloedellytystä

Migri
Julkaisuajankohta 29.6.2016 14.52
Uutinen

Ulkomaalaislaki muuttuu 1.7.2016 niin, että toimeentuloedellytys koskee yleensä myös kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniä, kun he hakevat oleskelulupia Suomeen.

Vain turvapaikan saaneiden tai kiintiöpakolaisiksi valittujen perheenjäsenet voivat hakea perheenyhdistämistä kolmen kuukauden kuluessa ilman toimeentuloedellytystä, jos perheside on syntynyt ennen kuin turvapaikanhakija on tullut Suomeen tai kiintiöpakolainen valittu Suomen pakolaiskiintiöön. Kolmen kuukauden määräaika lasketaan siitä, kun perheenkokoaja saa tiedon omasta päätöksestään. Lakimuutosta aletaan soveltaa niiden henkilöiden perheenjäseniin, jotka saavat turvapaikkapäätöksensä tai jotka valitaan kiintiöpakolaisiksi 1.7.2016 tai sen jälkeen.

Muuta kansainvälistä suojelua, eli toissijaista, humanitääristä tai tilapäistä suojelua, saaneen perheenjäseniä koskee 1.7.2016 alkaen aina toimeentuloedellytys. Muutos koskee myös niitä perheenjäseniä, joiden hakemukset ovat vireillä.

Asiointiaika varattava kolmen kuukauden kuluessa

Perheenjäsenet jättävät oleskelulupahakemuksen Suomen edustustoon ulkomailla. Pääsääntöisesti hakijan tulee varata aika Suomen edustustosta hakemuksen jättämistä varten. Jos hakemuksen jättämiseen ei tarvitse varata aikaa, täytyy kaikkien hakijoiden kuitenkin mennä paikan päälle henkilökohtaisesti kolmen kuukauden kuluessa.

Aikaraja ei päde, jos perheenjäsen ei pääse jättämään hakemustaan kolmen kuukauden kuluessa Suomen viranomaisista johtuvasta syystä, esimerkiksi ajanvarausjonon vuoksi. Tällöin perheenjäsenten on kuitenkin varattava ensimmäinen mahdollinen aika ja käytettävä se asiointiin. Jos hakemuksen jättäminen kestää yli kolme kuukautta muista kuin Suomen viranomaisista johtuvista syistä, koskee toimeentuloedellytys hakijoita.

Turvatusta toimeentulosta on ohjeelliset rajat

Turvapaikan saaneen tai kiintiöpakolaiseksi valitun henkilön perheenjäsenet voivat hakea perheenyhdistämistä myös kolmen kuukauden jälkeen, mutta tällöin perheenjäsenillä on oltava turvattu toimeentulo. Turvattu toimeentulo tarkoittaa sitä, että perheellä on omia tuloja niin, etteivät he ole tukien varassa Suomessa.

Tuloiksi lasketaan palkka, yritystoiminnan tulot, eläke ja muut varat sekä tietyt etuudet, kuten lapsilisät, opintotuki ja asumistuki. Työssäkäynti otetaan aina huomioon päätöstä tehtäessä ja ohjeellisista tulorajoista voidaan joustaa.

Kansainvälistä suojelua saaneiden uusilla perheenjäsenillä, eli Suomen tulon jälkeen perustetun perheen jäsenillä, on jo aiemmin ollut toimeentuloedellytys.

Lisätietoja medialle

tulosalueen johtaja Arja Kallakivi, puh. 0295 430 431, etunimi.sukunimi@migri.fi

Lehdistötiedote