Valikko

Valvontaraportti: Vastaanottokeskusten toiminta yleisesti asianmukaista, puutteitakin löytyi

6.5.2019 10.45
Tiedote

Maahanmuuttovirasto teki viime vuonna useita valvontakäyntejä vastaanottokeskuksiin. Valvontakäynneillä havaitut puutteet olivat vuoden 2018 valvontaraportin mukaan yleensä pieniä, ja suurimmassa osassa vastaanottokeskuksia toiminta oli asianmukaista.

Havaitut vakavammat puutteet koskivat työntekijöiden määrää, työntekijöiden puutteellista perehdytystä ja keskuksen turvallisuusjärjestelyitä.

– Jos vastaanottokeskuksen toiminnassa havaitaan puutteita, edellytämme niiden korjaamista ja seuraamme tilannetta. Valvonnan tavoite on parantaa vastaanottokeskusten toimintaa, yhdenmukaisuutta sekä korjata mahdolliset virheet ja puutteet. Valvonnassa pyritään hyvään yhteistoimintaan keskusten kanssa ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, kertoo vastaanottoyksikön tulosalueen johtaja Olli Snellman.

Maahanmuuttovirasto otti nykyisen turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän valtakunnallisen valvontaohjelman käyttöön vuonna 2016.

Vuonna 2018 Maahanmuuttovirasto teki kaikkiaan 22 valvontakäyntiä keskuksiin. Niillä käytiin muun muassa läpi vastaanottokeskuksen yleistä toimintaa, erilaisten palvelujen toteutumista, asiakaspalautetta, turvallisuutta ja keskusten henkilökuntajärjestelyitä.

Vastaanottokeskuksia oli vuoden 2018 lopussa kaikkiaan 49, joista 6 oli alaikäisyksikköjä.

Turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastukset hyvin aikataulussa

Maahanmuuttovirasto valvoo myös sitä, miten terveydenhuolto turvapaikanhakijoille on järjestetty vastaanottokeskuksissa. Vuonna 2018 virasto teki 22 terveydenhuollon valvontakäyntiä.

Turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastukset ja rokotukset toteutuvat valvontakäyntien perusteella asianmukaisella tavalla. Vastaanottokeskuksen sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja tekee alkuterveyshaastattelun kahden viikon kuluessa siitä, kun turvapaikanhakija on saapunut maahan. Tarkastuksessa arvioidaan esimerkiksi akuutti ja välttämätön hoidon tarve.

Vaikka vastaanottokeskusten ulkopuoliset terveydenhuoltopalvelut eivät suoraan kuulu valvontaohjelman piiriin, valvontaraportin mukaan neuvola- ja kouluterveydenhuollon saatavuus oli parantunut. Eniten vaihtelua on edelleen julkisten mielenterveyspalveluiden saatavuudessa eri paikkakunnilla. Turvapaikanhakijat käyttävät osin samoja palveluita kuin muut kuntalaiset, ja joillakin paikkakunnilla näihin palveluihin pääseminen voi kestää kauemmin kuin toisilla.

Valvontaohjelman sisältöä kehitetään

Maahanmuuttovirasto kehittää vastaanottokeskusten valvontaa edelleen.

– Esimerkiksi vastaanottokeskusten toimintaan liittyvät tiedonkeruu, kuten vuosittain kerätty asiakaspalaute ja keskusten arjessa tapahtuneiden poikkeavien tapahtumien raportointi Maahanmuuttovirastolle, on tarkoitus ottaa entistä paremmin mukaan valvontatoimintaan, Snellman kertoo.

Valvontaraportti on luettavissa verkkosivuillamme.

FAKTA: Maahanmuuttovirasto vastaa ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta

  • Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanoton käytännön ohjauksessa, suunnittelusta ja valvonnasta. Virastossa tehtävästä vastaa erityisesti vastaanottoyksikkö.
  • Vastaanottokeskuksia ylläpitävät Suomessa useat toimijat, suurimpina kunnat ja SPR.
  • Vastaanottokeskusten toiminnasta lisätietoa tietopankista

Lisätietoa medialle

Tulosalueen johtaja Olli Snellman, s-posti: [email protected], puh. 0295 430 431

Lehdistötiedote