Valikko

Vastaanottokeskusten toiminta on sujunut pääosin asianmukaisesti

24.5.2018 11.52
Tiedote

Maahanmuuttovirasto on jälleen arvioinut vastaanottokeskusten toimintaa. Raportti koskee jaksoa 1.5.–31.12.2017. Verkkosivuillamme julkaistu raportti koskee jaksoa 1.5.–31.12.2017. Raportissa kerrotaan vastaanottokeskusten valvonnassa tehdyistä toimenpiteistä ja havainnoista.

Maahanmuuttovirasto otti nykyisen turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän valtakunnallisen valvontaohjelman käyttöön vuonna 2016. Valvonnan tavoite on parantaa vastaanottokeskusten toimintaa, yhdenmukaisuutta sekä korjata mahdolliset virheet ja puutteet.

Vastaanottokeskusten toimintaa valvotaan useilla tavoilla, muun muassa:

  • Virasto tekee keskuksiin ohjaus- ja arviointikäyntejä ja tarkastuskäyntejä
  • Vastaanottokeskuksille voidaan tehdä selvityspyyntöjä toiminnasta
  • Vastaanottokeskuksille annetaan ohjausta, neuvontaa ja koulutusta, jolla varmistetaan keskusten toiminnan laatua ja palvelujen yhdenmukaisuutta
  • Vastaanottokeskukset laativat toimintaa tukemaan erilaisia suunnitelmia, esimerkiksi omavalvontasuunnitelman

Havaitut puutteet yleensä pieniä

Maahanmuuttovirasto teki touko-joulukuun aikana neljä yleistä ohjaus- ja arviointikäyntiä vastaanottokeskuksiin. Lisäksi virasto teki 17 terveydenhuollon ohjaus- ja arviointikäyntiä.

Vastaanottokeskusten toiminta on valvontaraportin mukaan ollut pääasiassa asianmukaista. Havaintoja tehtiin lähinnä pienemmistä virheistä ja puutteista, jotka eivät erityisesti vaarantaneet toimintaa. Valvonnassa havaittiin myös tapauksia, joissa oli tarkoituksellisesti eri syiden takia laiminlyöty annettujen ohjeiden noudattaminen. Virheisiin ja puutteisiin pyrittiin säännönmukaisesti puuttumaan.

Ohjaus- ja arviointikäyntejä halutaan lisätä. Tavoite oli tehdä koko viime vuoden aikana jokaiseen keskukseen käynti. Tähän tavoitteeseen ei päästy muiden kiireellisten tehtävien takia.

Yhteydenotoissa korostuivat turvallisuus ja jaksaminen

Vastaanottokeskusten henkilökuntaa on ohjeistettu olemaan yhteydessä Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikköön ja konsultoimaan erilaisista arjessa esille tulevissa asioissa.

Keskusten yhteydenotoissa korostuivat turvallisuuteen, asiakkaiden mielenterveyteen, jaksamiseen ja myös työntekijöiden jaksamiseen liittyvät kysymykset. Erityisesti aikuisten ja perheiden keskuksissa oli asiakkaita, joista osalla oli laajoja tuen tarpeita.

Vastaanottoyksikkö järjesti kesän ja syksyn 2017 aikana runsaasti useita koulutuksia vastaanottokeskusten henkilöstölle. Koulutuksella on osaltaan tuettu käytännön vastaanottotyötä ja kehitetty työntekijöiden osaamista.

Keskusten suunnitelmissa vielä kehitettävää

Vastaanottokeskukset toimittivat vuonna 2017 Maahanmuuttovirastolle omavalvontasuunnitelmansa ja valmiussuunnitelman.

Omavalvontasuunnitelmissa oli joissain keskuksissa kehitettävää. Suunnitelmat oli laadittu enemmän ulkopuolisille toimijoille kuin keskuksen oman työn tueksi. Suunnitelmista saattoi esimerkiksi puuttua konkreettisia toimenpiteitä tai ne keskittyivät kuvaamaan viraston ohjeita.

Keskukset toimittivat virastolle myös valmiussuunnitelmat. Valmiussuunnitelma sisältää keskuksen mahdolliset lisäpaikat ja hätämajoituksen. Niiden perusteella lähes kaikki keskukset olivat sisäistäneet hyvin valmiusvelvollisuutensa osana valtakunnallista valmiutta.

Suunnitelmat on tarkoitus siirtää tänä vuonna sähköiselle alustalle, mikä mahdollistaa entistä paremman seurannan ja helpottaa niiden pitämistä ajan tasalla. Tarkoitus on, että omavalvontasuunnitelma on keskeinen dokumentti, jota myös käynneillä tarkastellaan.

Raportti on luettavissa verkkosivuillamme täällä (vain suomeksi).

Lisätietoa medialle

Tulosalueen johtaja Olli Snellman, s-posti: [email protected], puh. 0295 430 431

FAKTA: Maahanmuuttovirasto vastaa ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta

  • Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanoton käytännön ohjauksessa, suunnittelusta ja valvonnasta. Virastossa tehtävästä vastaa vastaanottoyksikkö
  • Vastaanottopalvelut, kuten majoituksen ja terveydenhuollon, järjestää keskeisesti vastaanottokeskus, joita ylläpitävät Suomessa useat toimijat
  • Turvapaikanhakijoille tuottavat palveluita myös keskusten ulkopuoliset julkiset ja yksityisen palveluntuottajat. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon palveluita järjestävät pääasiassa sairaanhoitopiirit, kunnat puolestaan vastaavat neuvolapalveluista
  • Virasto ja vastaanottokeskukset hankkivat lisäksi tiettyjä sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuuksia yksityisiltä palveluntuottajilta.
Lehdistötiedote