Maahanmuuttovirasto kehittää turvapaikkamenettelyä

Migri 3.4.2012 15.41
Uutinen

Maahanmuuttovirastossa on alkanut Euroopan pakolaisrahaston tukema turvapaikkamenettelyn kehittämishanke. Tärkeimpänä tavoitteena on nopeuttaa turvapaikkahakemusten käsittelyä, mikä on asetettu hallitusohjelmassa yhdeksi maahanmuuttoa koskevaksi tavoitteeksi.

Käsittelyaikoja lyhentämällä helpotetaan turvapaikanhakijoiden tilannetta, kun heidän ei tarvitse odottaa päätöstä pitkään jatkuvassa epävarmuudessa. Samalla vähennetään myös turvapaikanhakijoiden vastaanoton kokonaiskustannuksia. Vastaanottoon on budjetoitu tänä vuonna 23 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.

Oppia ruotsalaisten lean-ajattelumallista

Oppia hakemuskäsittelyn nopeuttamiseksi on saatu Ruotsin maahanmuuttovirastosta, jossa on kehitetty turvapaikkapäätöksentekoa niin sanotulla lean-ajattelutavalla. Lean-ajattelu on jatkuvan kehittämisen johtamisfilosofia, jossa keskitytään poistamaan esimerkiksi päällekkäistä työtä ja odotusaikoja ja siten nopeuttamaan prosessia. Samalla resurssien käyttö tehostuu ja asiakastyytyväisyys lisääntyy.

Turvapaikkahakemusten käsittelyä kehitettäessä pyritään poistamaan vaiheita, joissa hakemus tarpeettomasti odottaa jonkin toimenpiteen valmistumista.

Toimintaa kehitetään viranomaisyhteistyössä

Hankkeen keskeisin tavoite on, että turvapaikkapäätösten määrä kasvaa suhteutettuna henkilötyövuosiin. Turvapaikkahakemusten käsittelyyn osallistuvat Maahanmuuttoviraston lisäksi poliisi ja Rajavartiolaitos sekä valitusvaiheessa hallintotuomioistuimet, minkä vuoksi toimintaa kehitetään yhdessä heidän kanssaan.

Tavoitteena on yhdenmukaistaa eri viranomaisten menettelytavat siten, että kaikki osapuolet hyötyvät. Lean-työskentelytapaan kuuluu, että prosessi nähdään kokonaisuutena ja jokainen tietää, mitä toinen tekee. Jos kukin viranomainen katsoo vain omaa kenttäänsä, ei osata toimia tavalla, joka palvelisi seuraavaa vaihetta.

Kotimaisen kentän lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyötä myös kansainvälisesti. Hallitusohjelmassa on linjattu, että Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan luomiseen. Hallituksen tavoitteena on myös syventää pohjoismaista yhteistyötä maahanmuuttoasioissa.

Maahanmuuttovirastossa järjestetään vuoden 2012 aikana sidosryhmäviranomaisille koulutusta ja tapaamisia aiheeseen liittyen.

Lisätietoja medialle

projektipäällikkö Pekka Martin, turvapaikkayksikkö,
puh. 071 873 0431, s-posti: [email protected]

Lehdistötiedote