FI SV EN

Maahanmuuttoviraston vuosi 2017: Päätöksiä tehtiin enemmän kuin edellisvuonna lähes kaikissa hakijaryhmissä

13.3.2018 12.03
Tiedote

Maahanmuuttovirastoon tulleiden oleskelulupahakemusten määrä on noussut selvästi kahden viimeisen vuoden aikana. Virastoon tuli vuonna 2017 vireille 122 957 asiaa (2016: 86 686; 2015: 90 721). Vireille tulleiden asioiden määrää kasvatti se, että vuoden 2017 alussa Maahanmuuttovirastolle siirtyivät poliisin aikaisemmin hoitamat ulkomaalaisten lupa-asiat, kuten jatkolupahakemusten käsittely ja EU-kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinnit.

Virasto sai kattonsa alle uusien lupa-asioiden lisäksi 1.1.2017 myös Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset.

Päätöksiä kansainvälisen suojelun, oleskelulupien ja kansalaisuuden osalta tehtiin noin 35 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Poliisilta virastoon siirtyneiden asioiden käsittely kasvatti myös päätösmäärää.

Päätöksiä tehtiin virastossa yhteensä 124 770 (2016: 92 742). Tämän lisäksi yhteensä 11 016 henkilöä sai päätöksen hakemukseensa muukalaispassista tai pakolaisten matkustusasiakirjasta.

Virasto jatkoi vuonna 2017 edelleen syksyn 2015 ja vuoden 2016 aikana ruuhkautuneiden turvapaikkahakemusten käsittelyä. Vuonna 2015 vireille tulleet hakemukset saatiin yksittäistapauksia lukuun ottamatta käsiteltyä lokakuun loppuun mennessä. Vuonna 2016 vireille tulleista hakemuksista noin 450 odotti vielä päätöstä vuoden 2017 lopussa. Turvapaikkapäätöksiä tehtiin vuonna 2017 yhteensä 9 418*.

Uusien turvapaikkahakemusten määrä oli historiallisen matala: 2 173. Uusintahakemuksia tehtiin 1 854 ja EU:n sisäisinä siirtoina hakijoita saapui Suomeen 1 061. Yhteensä turvapaikkaa haki 5 060 henkilöä.

Oleskelulupapäätöksiä tehtiin yhteensä 85 218 kappaletta (2016: 23 592).

Kansalaisuusasioissa päätösmäärä on kasvanut viime vuosina yli 20 prosenttia vuosittain. Vuonna 2017 uusia kansalaisuushakemuksia tuli vireille 10 704 ja päätöksiä tehtiin yhteensä 14 149.

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton kustannukset laskivat

Koska turvapaikanhakijoiden määrä vähentyi vuonna 2017 voimakkaasti, laskivat myös vastaanottotoiminnan menot. Vastaanoton piirissä olevien hakijoiden määrä laski vuoden aikana kolmasosalla, noin 19 300 henkilöstä noin 13 300 henkilöön. Kustannukset olivat 282 miljoonaa euroa, kun edeltävänä vuonna ne olivat vielä 619 miljoonaa.

Vastaanottojärjestelmän toimintaa leimasi edelleen raju sopeuttaminen. Vastaanottokeskuksia on sekä lakkautettu että edelleen toimivien keskusten kapasiteettia supistettu: vuoden alussa käytettävissä oli noin 16 700 ja vuoden lopussa noin 10 200 paikkaa. Vastaanottokeskuksia oli vuoden alussa toiminnassa 77 ja vuoden lopussa 48. Alaikäisyksiköiden määrä laski vuoden aikana 49:stä kahdeksaan.

Valtakunnalliselle majoitusvuorokauden keskihinnalle asetettu tavoite alitettiin vuonna 2017 selvästi: keskihinta oli noin 55 euroa/vuorokausi (sisältäen alv), kun tavoite oli 60 euroa/vuorokausi. Keskihinta laski suurin piirtein samalle tasolle kuin ennen vuotta 2015. Keskihintaan sisältyvät kaikki vastaanottokeskusten kulut, kuten tilavuokra ja kiinteistöhuolto, työntekijöiden palkat, materiaalikulut, palvelut sekä asukkaille maksettava vastaanottoraha.

Vuoden aikana pilotoitiin Uudenmaan alueella aikuisten ja perheiden vastaanottotoiminnan puitekilpailutus, minkä myötä perustettiin uusi vastaanottokeskus Raaseporiin. Puitekilpailutusmallia jalostetaan saatujen kokemusten perusteella ja se laajennetaan koko maata koskevaksi vuonna 2018.

Maahanmuuttoviraston toimintakertomus on julkaistu viraston verkkosivuilla.

*Tiedotetta päivitetty 14.3.2018, turvapaikkapäätöksiä tehtiin vuonna 2017 yhteensä 9 418, ei 15 349.

Lisätietoja medialle

Lehdistötiedote