FI SV EN

Salassapito on lakisääteinen ja takaa turvapaikanhakijoiden turvallisuutta

Migri 27.9.2017 16.54
Uutinen

Poliisi on kertonut, että Eduskuntatalon edessä perjantaina itseään vahingoittaneet henkilöt ovat turvapaikanhakijoita. He ovat kertoneet itse omasta taustastaan julkisuudessa enemmän.

Julkisuudessa esitetyt tiedot eivät anna kuitenkaan aivan kattavaa kuvaa tilanteesta. Tästä huolimatta viranomaiset eivät voi rikkoa salassapitoa, joka on määrätty laissa. Salassapito perustuu lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja lakiin ulkomaalaisrekisteristä. Sen tarkoituksena on suojata hakijoita, ei missään nimessä pimittää tietoa.

Hakija voi kuitenkin halutessaan antaa esimerkiksi saamansa päätöksen viranomaisilta saamine perusteluineen eteenpäin. Se, että henkilöt ovat itse tuoneet asian julkisuuteen, ei kuitenkaan anna viranomaisille mahdollisuutta rikkoa salassapitoa.

Itsensä vahingoittaminen otetaan aina vakavasti

On surullista, että kukaan päätyy vahingoittamaan itseään. Yksittäisen ihmisen tekoja virkamies ei kuitenkaan voi alkaa käsittelemään julkisuudessa.

Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että tällaisiin tekoihin voi liittyä syitä, joihin Maahanmuuttovirasto tai vastaanottokeskukset eivät voi vaikuttaa. Hakijoita autetaan ja tuetaan vastaanottokeskuksissa sekä ohjataan tarvittaessa keskusten ulkopuolisen avun piiriin. Vastaanottokeskuksille on esimerkiksi annettu ohjeet, miten toimitaan toisaalta suurentuneen itsemurhavaaran tilanteissa ja toisaalta mahdollisen itsensä vahingoittamisen jälkeen. Keskusten henkilökunnalle on annettu koulutusta psykologiseen ensiapuun.

Seksuaalinen suuntautuminen voi olla peruste turvapaikalle

Hakijat ovat kertoneet julkisuudessa hakeneensa turvapaikkaa seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että tämä voi olla peruste kansainvälisen suojelun saamiselle. Kenenkään ei voida vaatia turvallisuutensa vuoksi salaavan seksuaalista suuntautumistaan kotimaansa viranomaisilta. Tietoa siitä, miten turvapaikanhakijan kuulumista seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön selvitetään?

Lisätietoja medialle:

  • Turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja Juha Similä, puh. 0295 430 431, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi
  • Vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen, puh. 0295 430 431, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi

Lehdistötiedote