Epäily työntekijän hyväksikäytöstä herää usein jo, kun työntekijä hakee oleskelulupaa

Anna Hyppönen Julkaisupäivä 5.4.2019 11.00 Blogit

Työnantaja on kertonut huolehtivansa asumisesta, ja se on ilmaista. Työntekijän tulevassa osoitteessa Suomessa on kirjoilla huomattavan monta ihmistä. Hakijan haastattelussa selviää, että työajasta tai lomista ei ole sovittu. Nämä voivat olla asioita, joista herää epäily siitä, että oleskeluluvan hakija ei ole tulossa Suomeen asiallisiin työoloihin.

Helsingin Sanomat kertoi lauantaina 30.3. laajassa jutussaan epäillystä nepalilaisissa ravintoloissa tapahtuvasta työntekijöiden hyväksikäytöstä. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen: Työperäinen hyväksikäyttö eri työaloilla näkyy myös Maahanmuuttoviraston työssä, kun työluvan myöntämistä harkitaan.

Epäily siitä, että työntekijä ei ole tulossa Suomeen asianmukaisiin työoloihin, herää usein jo siinä vaiheessa, kun hakija tekee oleskelulupahakemuksen. Valitettavasti osa Suomeen tulevista työntekijöistä on valmiita hyväksymään melkein minkä tahansa palkan ja työolosuhteet. Suomessa osaamme vaatia yritykseltä kunnon työsopimusta, mutta ulkomaalainen työntekijä ei aina tiedä, mitkä hänen oikeutensa työntekijänä Suomessa ovat eikä ole koskaan kuullutkaan työsopimuksesta tai ymmärrä mitä se tarkoittaa.

Viranomaisena huolehdimme osaltamme siitä, että ulkomaalaisia työntekijöitä koskevat Suomessa samat työehdot. Palkan tulee olla alalla yleissitovan työehtosopimuksen mukainen ja työolosuhteiden vastata vastaavissa tehtävissä Suomessa työskentelevien työoloja. Näitä asioita tutkimme, kun työntekijän oleskelulupahakemus tulee käsittelyyn virastoon.

Riskit tietyissä ryhmissä ja aloilla on tunnistettu

Tietyistä maista tulevilla hakijoilla riski joutua työperäisen hyväksikäytön uhriksi on niin korkea, että lähes kaikki työluvan hakijat haastatellaan edustustossa. Näin tehdään esimerkiksi nepalilaisten hakijoiden kohdalla. Nepalilaisten työntekijöiden oleskelulupahakemuksista lähes 75 prosenttia, eli lähes sata hakijaa, sai viime vuonna kielteisen päätöksen. Usein kielteisen päätöksen syy liittyy hakijalle epäselviin työehtoihin.

Riski päätyä uhriksi hämärillä työmarkkinoilla koskee tietenkin myös muita kansalaisuuksia, ja sen takia hakijoiden tilanteen huolellinen selvittäminen jo hakemusvaiheessa on tärkeää.

Usein taustoja on tarpeen selvittää hakijan haastattelussa, vaikka se pidentää työlupahakemusten käsittelyaikoja. Haastattelussa tärkeintä on selvittää hakijan käsitys työstä: Mikä on hänen työaikansa? Mitä on sovittu lomista? Tietääkö hän missä aikoo Suomessa asua ja paljonko asuminen Suomessa maksaa?

Ennakkovalvonta on ihmiskaupan torjunnassa erityisen tärkeää

Työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvät tapaukset liittyvät usein joko ravintola- tai siivousalaan. Tehtävät kuuluvat usein saatavuusharkinnan piiriin eli luvan myöntäminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ennen Maahanmuuttovirastoa TE-toimisto tekee osapäätöksen, jossa se arvioi työvoiman saatavuutta ja työsuhteen ehtoja.

Potentiaalisten uhrien tunnistaminen on usein haastavaa, koska paperilla kaikki voi olla näennäisesti kunnossa. Työperäisen ihmiskaupan torjunnassa on erityisen tärkeää, että oleskelulupahakemus käsitellään huolellisesti ja riittävän ajan kanssa, vaikka se näkyisi käsittelyajoissa. Näin ehkäisemme sitä, että hakija ei päädy huonoihin työolosuhteisiin Suomeen.

Anna Hyppönen

Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja, joka vastaa työssään työperusteisten hakemusten käsittelystä.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.