Erityisosaajien maahanmuuton haasteita ratkotaan kiireisesti

Jari Kähkönen Julkaisupäivä 18.12.2020 15.46 Blogit

Jyri Engeström ja Caterina Fake kertoivat Helsingin Sanomien jutussa (18.12.2020) vaikeuksistaan, joita ovat kohdanneet Suomeen muuttamisessa. 

Moni perheen kohtaamista haasteista on tunnistettu ja niitä ratkotaan kiireellisesti. Käynnissä on mittava ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishanke, jota johtaa työ- ja elinkeinoministeriö. Maahanmuuttovirasto on hankkeessa keskeisessä roolissa.

Yhteinen tavoitetila on selvä: Suomi tarvitsee työvoiman maahanmuuttoa sekä Engeströmin ja Faken kaltaisia kansainvälisiä erityisosaajia. Tavoitteena on entistä sujuvampi erityisasiantuntijoiden, muiden työperusteisten oleskelulupien ja heidän perheenjäsentensä asioiden käsittely.

Katsomme avoimin silmin prosessejamme läpi, jotta voimme poistaa turhat pullonkaulat. Asioinnin helpottamiseen on tulossa uusia keinoja. Käynnissä on iso projekti neuvonnan laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Olemme uudistamassa neuvontaa verkkopalveluissa ja puhelinpalvelu laajenee. Avaamme alkuvuodesta muun muassa uuden puhelinlinjan työnantajille. Olemme vuodesta 2019 alkaen tehneet asiakastyytyväisyyskyselyjä, joiden pohjalta kehitämme palvelujamme.

Maahanmuuttovirastossa tärkeä osa kehitystyötä on automaation laajentaminen lupakäsittelyssä, mikä nopeuttaa luvan myöntämistä asiakkaalle. Osa-automaatiota hyödynnetään myös erityisasiantuntijoiden jatkolupien käsittelyssä, jatkossa myös ensimmäisissä luvissa. Samalla tärkeää kuitenkin on, että Maahanmuuttovirastolle varmistetaan riittävät resurssit päätöksentekoon myös tulevina vuosina.

Osa työvoiman maahanmuuttoa nopeuttavista kehittämistoimista vaatii myös lakimuutoksia.

Myös myönteistä kehitystä on tänä vuonna tapahtunut. Olemme saaneet nopeutettua erityisasiantuntijoiden oleskelulupien käsittelyä selvästi. Heinä-marraskuussa käsittelimme erityisasiantuntijan ensimmäisen luvan keskimäärin 17 vuorokaudessa. Puolet erityisasiantuntijoiden päätöksistä on tehty 10 päivässä. Vuoden 2021 aikana on tavoitteena saavuttaa 2 viikon käsittelyaika niin erityisasiantuntijoiden, startup-yrittäjien kuin heidän perheenjäsentensä lupien käsittelyssä.

 

Jari Kähkönen

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.