Millaista on olla töissä Maahanmuuttovirastossa? Uuden tulokkaan havaintoja 

Rasmus Salminen Julkaisupäivä 14.7.2021 13.15 Blogit

Työuran aloitus Maahanmuuttovirastossa on saanut pohtimaan julkishallinnon viranomaisten välisen yhteistyön tärkeää merkitystä ja omia aikaisempia työkokemuksia maahanmuuton parissa. Kotoutuminen uuteen työyhteisöön ja oman osaamisen kartuttaminen etenevät vauhdilla. 

Uusi työ. Ensimmäisen päivän jännitys ja mielessä pyörivät tuhat kysymystä. Kuulostaako tutulta? Uudessa työssä aloittaminen on meille jokaiselle uusi mahdollisuus, haaste ja itsensä kehittämisen tilaisuus. Mutta ennen kaikkea uuden työn myötä avautuu polku uuden osaamisen ja tietotaidon äärelle. Polkuni maamme maahanmuuttoasioiden näköalapaikalle alkoi helmikuun puolivälissä Maahanmuuttoviraston lupa- ja kansalaisuusyksikön TTOL-tulosalueella, jossa käsittelemme työntekijän oleskelulupahakemuksia. 

Maahanmuuton taustatekijät vaihtelevat sodasta rakkauteen. Nyky-yhteiskunnassamme ihmiset liikkuvat entistä enemmän esimerkiksi työn tai perheen takia. Ei sovi myöskään unohtaa aseellisten selkkausten, syntyperän, seksuaalisen suuntautumisen tai poliittisen ja uskonnollisen vakaumuksen vuoksi pakenevia ja turvaa etsiviä ihmisiä. Syiden moninaisuus on noussut esiin jo näin Migri-urani alkumetreillä. 

Viimeisten vuosikymmenten aikana kiihtyneen globalisaation myötä maahanmuuttokysymykset ovat nousseet entistä ajankohtaisemmaksi teemaksi niin poliittisella kentällä kuin julkishallinnon työtehtävissä. Maahanmuutto on aihealue, joka nousee esiin monissa erilaisissa tehtävissä ja työympäristöissä. Näin on ollut myös itseni kohdalla. 

Perehtymisessä Migrin työtehtäviin suurena apuna ovat olleet aikaisemmat työtehtävät julkishallinnossa. Työskentelin ennen Migri-uraani esimerkiksi Kelassa, ulkoministeriössä sekä opettajana ja kouluttajana. Aikaisemmissa työtehtävissäni maahanmuuttokysymykset ja kansainvälisyys ovat olleet näkyvässä roolissa. Pääsin tutustumaan maahanmuuttoon esimerkiksi EU-lainsäädännön ja -direktiivien näkökulmasta Kelassa työskennellessäni. Ulkoministeriöllä tutkin Argentiinan ja Israelin valtioiden maahanmuuttopoliittisia linjauksia ja historiaa.  

Erityisen tärkeitä ovat kuitenkin olleet kohtaamiset maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja asiakkaiden kanssa. Näissä kohtaamisissa olemme itse kukin oppineet uutta eri kielistä, kulttuureista ja maiden tavoista.  

Suomeen muuttaminen on useasta palasta koostuva palapeli, jossa jokaisen viranomaisen työ muodostaa oman palansa ja samalla pitää kokonaisuuden yhtenäisenä. Migrissä työskentelyn myötä olen ymmärtänyt maahanmuuttokysymysten vaikutuksen muuhun viranomaistyöhön, kuten Kelan tai TE-toimiston päätöksentekoon tai poliisin ja Rajavartiolaitoksen toimintaan. Samalla  on hahmottunut selkeämmin maahanmuuttoasioiden asettuminen sisäministeriön hallinnonalla niin kotimaassa kuin EU:n viitekehyksessä. 

Työskentelyn aloittaminen Maahanmuuttovirastossa on kaiken kaikkiaan ollut tapahtumarikasta. Jos alussa mielessä pyöri tuhat kysymystä, nyt kysymysten paikan ovat ottaneet tuhat uutta asiaa ja yksityiskohtaa. Mielenkiintoista on ollut huomata, kuinka laajalla skaalalla Migrissä tehdään asiantuntijatyötä. Ilahduttavana havaintona on ollut oman Lupa- ja kansalaisuusyksikköni ja työ-tulosalueen monipuoliset tehtävät. Tulosalueellani töitä tehdään niin myönteisten kuin kielteisen työperäisten oleskelulupien parissa, mutta tulosalueen työtehtäviin kuuluvat myös maasta karkottamiset, käännyttämiset sekä perhesuhteisiin liittyvät tapaukset. Monipuoliset ja vaihtuvat työtehtävät ovat tärkeä motivaation lähde. 

Ensimmäisten kuukausien aikana meidät on perehdytetty uusien käyttöjärjestelmiin pariin, lisätty omaa substanssiosaamista erilaisten koulutusten ja itseopiskelun kautta, perehdytty hallinto-oikeuden käytäntöihin ja toimintaan, seurattu suullista kuulemista ja aloitettu perehtyminen omiin ylitarkastajan työtehtäviin. Olemme tutustuneet myös Migriin organisaationa ja esimerkiksi sen tulostavoitteisiin. On ollut ilo huomata, miten Migrissä vallitsee kehitysmyönteinen lähestymistapa asioihin. Myös työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin panostaminen ovat tärkeässä roolissa. Tämä ilmenee esimerkiksi viikkoliikunnan muodossa. 

Nyt seison uuden polun alkupäässä, mutta en kuitenkaan enää lähtöruudussa. Olen ottanut jo ensimmäiset askeleet tällä jännittävällä ja mielenkiintoisella polulla. Tästä on hyvä jatkaa matkaani maahanmuuttoasioiden maailmassa.  


 

Rasmus Salminen

Ylitarkastaja, joka työskentelee lupa- ja kansalaisuuyksikön TTOL-tulosalueella.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.