Tiedon antamisen tärkeys ja taito

Kaisa Rontu Julkaisupäivä 10.6.2020 15.13 Blogit

Viime vuoden lokakuun alussa, aurinkoisena keskiviikkona kiipesimme Punavuoren vastaanottokeskuksen rappuja aina ylimpään kerrokseen. Siellä sijaitsee vastaanottokeskuksen luokkatila, jonka olimme saaneet käyttöömme päivän ajaksi. Olimme järjestämässä asiakastestausta turvapaikanhakijoille. 

Asiakastestaus Punavuoren vastaanottokeskuksessa

Olimme vierailleet Punavuoressa muutamaa kuukautta aiemmin, kun keräsimme turvapaikanhakijoilta palautetta uudesta turvapaikkapuhutteluun valmistavasta ohjeesta. Nyt testausvuorossa olivat ONE-hankkeen esitteet ja videot. Taustatyötä oli tehty paljon: vierailtu vastaanottokeskuksissa, laadittu kysely vastaanottokeskuksille ja sen pohjalta selvitys, tutustuttu muiden maiden käytäntöihin. Nyt saisimme palautetta niiltä henkilöiltä, joita varten olimme materiaaleja tehneet.

Innokkaimmat testaajat tarjosivat palvelujaan suunnittelutyöhömme jatkossa

Tapasimme turvapaikanhakijoita kieliryhmittäin, tulkkien kanssa. Joissain ryhmissä oli enemmän osallistujia kuin toisissa. Yhteistä kaikille oli kuitenkin se, että he olivat mielellään mukana testauksessa. Katsoimme yhdessä turvapaikkaprosessista kertovia videoita ja tutkimme Tietoa turvapaikanhakijalle -esitettä. Innokkaimmat testaajat päätyivät suunnittelemaan koko esitteen uusiksi ja tarjoamaan palvelujaan suunnittelutyöhömme jatkossa. 

Saimme arvokasta palautetta sekä materiaalien ulkoasusta, sisällöstä että käännöstyön laadusta. Kirjoitimme turvapaikanhakijoiden kommentit tarkasti ylös, jotta materiaaleja voitaisiin vielä muokata niiden perusteella.

Monet ottivat puhelimellaan esitteistä kuvia, jotta voisivat palata niihin myöhemmin

Oli rohkaisevaa huomata, että suurin osa hakijoiden antamasta palautteesta oli positiivista. Ennen kaikkea hakijat pitivät tärkeänä sitä, että heille tarjottiin tällaista tietoa. Emme voineet antaa hakijoille keskeneräisiä esitteitä mukaan, joten monet ottivat puhelimellaan niistä kuvia, jotta voisivat palata niihin myöhemmin. Hakijoiden toiminnasta voisi päätellä, että he luottivat antamaamme tietoon ja pitivät sitä tärkeänä.

Miksi tiedon antaminen on tärkeää?

Suomessa viranomaisilla on velvollisuus tarjota tietoa ja neuvontaa, jotta ihmiset voisivat hoitaa hallintoasiansa mahdollisimman sujuvasti. Turvapaikanhakijoiden kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että he tietävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa prosessissa ja osaavat toimia niiden mukaisesti. Parhaimmillaan luotettava tieto hälventää pelkoja ja voimaannuttaa hakijaa toimimaan aktiivisesti omassa turvapaikka-asiassaan. 

Miten tietoa kannattaa antaa?

Yhtä tärkeää kuin on miettiä, mitä tietoa hakija tarvitsee, on miettiä myös sitä, miten tieto hakijalle annetaan. Tiedonjakamisen tavat ovat monipuolistuneet ja on tärkeää palvella kaikkia erilaisia tiedon käyttäjiä. Ihmiset myös oppivat eri tavoin: toinen haluaa keskittyä tekstiin rauhassa, toinen ehkä kuunnella ja keskustella.

Tätä monipuolisuutta olemme pyrkineet toteuttamaan ONE-hankkeen materiaaleissa. Jokainen hakija saa tietoa esitteestä, videoista sekä vastaanottokeskuksessa pidettävästä infosta. Tärkeä tieto kertaantuu, mikä edesauttaa mieleen painamista.

Parhaimmillaan luotettava tieto hälventää pelkoja ja voimaannuttaa hakijaa 

Turvapaikanhakijat ja vastaanottokeskukset ovat olleet mukana materiaalien suunnittelussa alusta alkaen. Heillä on ollut iso vaikutus siihen, millaista materiaalia olemme tehneet ja mikä niiden sisältö on. Palaute on ollut rohkaisevan hyvää. 

Mielessäni on yhä enemmän vahvistunut käsitys siitä, että tiedon antamista ja neuvontaa pitää suunnitella yhdessä tiedon käyttäjien kanssa. Vain siten saadaan aikaiseksi tietomateriaalia, joka tulee tarpeeseen, käyttöön ja kestää myös aikaa. 

ONE-hanke kehittää turvapaikanhakijalle annettavaa yleistä oikeudellista neuvontaa. Hanketta on rahoittanut EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Kaisa Rontu

ONE-hankkeen projektipäällikkö

 

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.