Klaus Kaartinen

Viestintäjohtaja Klaus Kaartinen johtaa Maahanmuuttoviraston asiakkuus ja viestintä -yksikköä.