FI SV EN

Asylsökande: Uppge genast dina nya asylgrunder när du lämnar in en ny asylansökan

9.8.2018 12.09
Pressmeddelande

Du kan ansöka om asyl på nytt om beslutet på din tidigare ansökan har vunnit laga kraft. Beslutet i ditt ärende har inte vunnit laga kraft, om du fortfarande kan över-klaga det tidigare beslutet.

Enligt lagen kan asylansökan lämnas in senare, om

  • förhållandena i ditt hemland har förändrats
  • du först senare har kunnat lägga fram en utredning som stöd för din ansökan
  • det finns andra motiverade grunder.

Du ska uppge de nya orsakerna till varför du söker asyl när du lämnar in en ny asylansökan vid polisens verksamhetsställe. Lämna samtidigt in de eventuella tilläggsutredningarna, såsom handlingar, foton och annat bevis i ditt ärende. Detta är viktigt eftersom Migrationsverket genomför en preliminär prövning och bedömer om din ansökan ger anledning till att fortsätta prövningen på basis av de uppgifter som du lämnat.

Trots att du lämnar in tilläggsutredningar får du inte automatiskt ett nytt asylsamtal, utan verket gör en preliminär prövning för att bedöma om ett nytt asylsamtal behövs.

Ett nytt asylsamtal hålls endast om du uppger nya grunder som påverkar beslutet

Du ska inte vänta med att lämna in dina tilläggsutredningar eller med att berätta om dina nya grunder tills asylsamtalet hos Migrationsverket. Ett nytt asylsamtal hålls endast om du har uppgett sådana nya grunder eller lämnat in sådant nytt bevis som påverkar beslutet i ärendet. Om du inte har gjort det, får du ett beslut på att ärendet lämnas utan prövning.

Kundmeddelande