Henkilötietojen salassapito

Salassapito perustuu erityisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetyn lain 621/1999 24 §:n 1 momentin 24 kohtaan sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 1270/1997 11 pykälään. Lisäksi julkisuuslain 621/1999 24 §:n muutkin salassapitoperusteet voivat soveltua ulkomaalaisasian tietoihin ja asiakirjoihin.

Maahanmuuttoviraston asiakas voi antaa kirjallisella valtakirjalla toimittajalle tai muulle ulkopuoliselle luvan tutustua asiakirjoihinsa. Valtakirjasuostumus ei ulotu tietoihin, joita hakijalla itselläänkään ei ole oikeus saada tietoonsa (julkisuuslain 621/1999 11 §:n rajoitukset).

Valikko