Jatko-opiskelijat

Jos opiskelija tulee Suomeen tekemään maisterin tutkinnon jälkeisiä korkeakouluopintoja ja saa vuonna 2017 apurahaa tai palkkaa viralliselta taholta vähintään 1187 euroa kuukaudessa, hänet katsotaan tutkijaksi.

Jos jatko-opiskelija rahoittaa opiskelunsa omilla varoillaan tai hänen apurahansa on alle 1187 euroa kuukaudessa, hänet katsotaan opiskelijaksi.

Jos jatko-opiskelijan oleskelu Suomessa kestää enintään 90 päivää, voi hän oleskella Suomessa viisumilla tai viisumivapaasti riippumatta siitä, maksetaanko hänelle palkkaa vai ei.

Valikko