Milloin voin hakea tukea?

Jos olet turvapaikanhakija etkä ole saanut vielä päätöstä hakemukseesi tai olet ihmiskaupan uhri, voit hakea vapaaehtoisen paluun tukea missä vaiheessa tahansa.

Jos sinulla on tilapäinen oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi, voit hakea vapaaehtoisen paluun tukea milloin vain, mutta viimeistään oleskelulupasi päättyessä.

Jos sinulla on oleskelupa humanitäärisen suojelun perusteella, voit hakea vapaaehtoisen paluun tukea milloin vain, mutta viimeistään oleskelulupasi päättyessä.

Jos saat kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseesi, sinulle myönnetään yleensä vapaaehtoisen paluun aika, joka on enintään 30 päivää. Vapaaehtoisen paluun ajasta on merkintä saamassasi päätöksessä.

  • Jos haluat palata vapaaehtoisesti ja tuettuna, sinun on haettava vapaaehtoisen paluun tukea tuona aikana.
  • Jos et hae vapaaehtoisen paluun ohjelmaan, poliisi saattaa sinut kotimaahasi tai valvoo, että poistut Suomesta. Siinä tapauksessa sinulle ei anneta rahallista tai muuta paluutukea.

Jos olet saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta poliisi ei käytännön syistä pysty saattamaan sinua kotimaahasi, vastaanottokeskuksesi ilmoittaa sinulle tästä. Sinun täytyy hakea vapaaehtoisen paluun tukea 30 päivän kuluessa vastaanottokeskuksen ilmoituksesta. Jos et hae sitä, vastaanottopalvelusi päättyvät.

  • Vastaanottopalvelujen päättyminen tarkoittaa, että sinulla ei ole enää oikeutta asua vastaanottokeskuksessa, saada vastaanottorahaa eikä käyttää esimerkiksi terveyspalveluja.
  • Sinun täytyy poistua vastaanottokeskuksesta ja Suomesta omatoimisesti ja palata kotimaahasi tai muuhun maahan, jossa voit oleskella laillisesti.
  • Vastaanottopalveluiden päättyminen ei koske alaikäisiä turvapaikanhakijoita, jotka ovat Suomessa ilman huoltajaa