Mitä tukea voin saada?

Vapaaehtoisen paluun tuki sisältää

  • korvauksen matka- ja muuttokustannuksista
  • avustuksen, joka on tarkoitettu tueksesi, kun aloitat uudelleen kotoutumisen kotimaahasi.

Avustus voi olla joko käteistä rahaa tai hyödyketukea. Hyödyketuella tarkoitetaan erilaisia palveluita tai tarvikkeita, kuten avustamista

  • työpaikan hankkimisessa
  • oman yrityksen perustamisessa
  • koulutukseen hakeutumisessa
  • asunnon etsimisessä.

Hyödyketuki räätälöidään palaajan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti. Hyödyketukea ei ole tarjolla kaikkiin paluumaihin.

Käteistuen määrä vaihtelee sen mukaan, mihin maahan olet palaamassa. Aikuisille ja perheen mukana palaaville lapsille myönnetään eri määrä tukea. Lisäksi voit hakea korotusta tukeesi, jos sinulla on siihen erityisiä syitä, kuten vaikea sosiaalinen tilanne tai sairaus.

Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta