Hyppää sisältöön

Mukana hakevan alaikäisen puhuttelu

Maahanmuuttovirasto kuulee turvapaikkahakemukseen liittyen kaikkia perheen mukana hakevia lapsia, jotka ovat täyttäneet 12 vuotta. Tapauskohtaisen harkinnan mukaan virasto voi kuulla myös alle 12-vuotiaita lapsia. Alle 12-vuotiaiden lasten kuuleminen voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos perheen turvapaikkaperuste liittyy nimenomaan lapseen. 

Maahanmuuttovirasto järjestää lasten kuulemiset pääsääntöisesti samana päivänä huoltajan puhuttelun kanssa. Lapsen huoltaja pyydetään mukaan kuulemiseen, mutta lasta kuullaan myös hetki ilman huoltajaa. Lasta kuullaan hänen omista huolistaan, lapseen itseensä kohdistuneista oikeudenloukkauksista ja muista lapselle tärkeistä asioista. 

Lue turvapaikkapuhuttelun asiakasohje mukana hakevalle alaikäiselle: migri.fi/turvapaikkapuhutteluohje.