Hyppää sisältöön

Maahanmuuttoviraston neuvottelukunta

Maahanmuuttovirasto perusti 11.4.2008 Maahanmuuttoviraston neuvottelukunnan.

Toimikaudella 2019-2021 neuvottelukunta koostuu viranomaisten ja järjestöjen edustajista, yhteensä 16 eri sidosryhmäorganisaatiosta. Puheenjohtajana toimii Maahanmuuttoviraston ylijohtaja.

Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteet

Maahanmuuttovirasto haluaa edistää ja kehittää yhteistyötä sidosryhmiensä ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Maahanmuuttoviraston neuvottelukunta perustettiin tätä tarkoitusta varten.

Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja, tehdä näitä koskevia aloitteita sekä tuoda jäsentensä asiantuntemus viraston käyttöön sen palvelutarjonnan järjestämisessä ja kehittämisessä. Neuvottelukunta kokoontuu 1–4 kertaa vuodessa.

Neuvottelukunnan jäsenorganisaatiot

Elinkeinoelämän keskusliitto
Helsingin kaupunki, maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut
Helsingin vastaanottokeskus
Kirkkohallitus
Kuntaliitto
Opetushallitus
Poliisihallitus
Rajavartiolaitos
SAK, STTK ja AKAVA (yhteinen edustaja)
Sisäministeriö / Maahanmuutto-osasto
Suomen Punainen Risti
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoasiainministeriö
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan maistraatti
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto