Turvapaikka Suomesta

چگونه حمایه میتوانم بدست بیاورم؟

حمایهٔ برگشت داوطلبانه مشتمل از

- سفرخرج و مصرف نقل مکان

- کمک که شما را در آغاز زندگی دوباره در وطنتان حمایت کند

کمک میتواند که به شکل مالی (پول نقد) و یا به شکل اجناسی باشد. حمایهٔ اجناسی مقصدش کمک خدماتی و یا کمک لوازمی، مثلاً کمک کردن در:

- بدست آوردن محل کاری

- افتتاح شرکت شخصی

- مراجعه به تحصیلات

- جستجو خانه/آپارتمان

حمایهٔ اجناسی (کمک لوازمی) براساس چانس، نیاز و ضرورت شخصی فرد عودت کننده آماده میشود. حمایهٔ اجناسی (کمک لوازمی) نسبت به مملکت برگشت داده میشود، اما این کمک برای هر مملکت عرضه نمیگردد.

مقدار پول نقدی هم نسبت به مملکت که به آن برمیگردید، فرق میکند. برای بالغین و اطفال که با فامیل خود برمیگردند مقدار حمایه مختلف میباشد. برعلاوه میتوانید در خواست بالابردن حمایهٔ مالی را بدهید در صورتیکه نیاز مشخص داشته باشید، مثلاً حالت اجتماعی بد و یا اینکه مریضی خاص دارید.

مقرراات وزارت داخله در مورد حمایهٔ مالی در قضیهٔ برگشت داوطلبانه (در زبان فنلندی)