Caawimaad sidee ah ayaan helaayaa?

Caawimaadda la siiyo qofka iskiis u laabanaaya waxaa ay ka kooban tahay:

  • magdhabid ama ka bixin kharashka safarka iyo guuristaba.
  • caawimaad ujeedada laguu siinaayo ay tahay in adiga lagugu kaalmeeyo marka aad bilaabeyso la qabsiga nolosha cusub ee halka aad ku laabaneyso

Caawimadaas waxaa ay noqon kartaa lacag kaash ah ama caawimaad waxtar kale ah oo aan lacag aheyn (hyödyketukea), waxaana loola jeedaa qalab ama adeegyo kala duwan, sida in lagaa caawiyo:

  • raadinta ama codsashada goob shaqo
  • inaad adigu aasaasato shirkad aad iska leedahay
  • codsashada iskuul ama goob waxbarasho
  • guri raadinta.

Caawimaadda noocaan ah waxaa lagu jaangooynayaa dejinteeda ama qorsheynteeda, hadba sida qofka iskiis u laabanaya baahidiisu ay tahey ama ay wax ugu suuragali karaan. Caawimaadda noocaan ah lagama heli karo dhammaan dalalka loo laabanaayo (waxaa loola jeedaa in aaney suuragal ka aheyn in dalalka qaar laga qabanqaabiyo caawimaad nocaan ah). Lacagta kaashka ah waa ay kala duwan tahey, waxaana ay ku xiran tahay hadba dalka aad u laabaneyso. Dadka waaweyn iyo caruurta la socota reerka dib u laabanaaya waxaa la siiyaa qiime gaar ah oo caawimaad ah. Intaa waxaa dheer in aad codsan karto lacag kordhin laguugu sameeyo caawimaadaada, haddii ay jirto sabab gaar ah oo adiga xaaladaada khuseysa, sida in ay jirto dhibaato adag oo xagga nolosha ama xanuun ah.

Wasaaradda arimaha gudaha ee Finland habka ama qaabka ay u dejisay caawimaadda qofka iskiis u laabanaaya (luqadda finshka)