Xaggee baan ku hagaajiyaa codsiga?

Haddii aad tahay qof degan oo macmiil ka ah xerada qaxootiga, waxaad codsigaaga ku hagaajin kartaa xerada qaxootiga:

Codsiga waxaa loo buuxiyaa qaab internetka ahaan ah, waxaana kula buuxinaaya shaqaalaha xerada.
Waxaad sidoo kale buuxisaa foomka oggolaanshaha (carabi, ingiriisi ama finish). Waxaad foomka ka furataa bogga Waaxda socdaalka ee Migri.fi. Si toos ah ayaad kombiyuutarka uga buuxin kartaa ama intaad soo daabacato ayaad gacanta ku buuxin kartaa.
Saxiix foomamka, waxaadna u dhiibtaa shaqaalaha xeradaada qaxootiga.

Haddii aadan xerada qaxootiga ku qorneyn (yacnii aadan ka tirsaneyn), waxaad foomka u dirtaa Waaxda socdaalka (imaagareeshinka):

Waxaad foomka codsiga ka furataa bogga Waaxda socdaalka ee Migri.fi. Si toos ah ayaad kombiyuutarka uga buuxin kartaa ama intaad soo daabacato ayaad gacanta ku buuxin kartaa.
Buuxi foomka oggolaanshaha (carabi, ingiriisi ama finish). Ka furo foomka bogga Migri.fi. Waxaad si toos ah ugu buuxin kartaa kombiyuutarka ama intaad soo daabacato ayaad gacanta ku buuxin kartaa.
Saxiix foomamka waxaadna boosta ahaan ugu soo dirtaa Waaxda socdaalka (imaagareeshinka). Haddii aad doonto waxaad codsigaaga si shakhsiyan ah u keeni kartaa sanduukha boostada ee yaalla xarunta adeegga Waaxda socdaalka (imaagareeshinka).

Foomamka