Suomen kansalaisuus

Suomen kansalaisen lapsi saa syntyessään kansalaisuuden vanhempiensa kautta (periytymisperiaate.) Suomen kansalaisuus ei kuitenkaan automaattisesti siirry suomalaisen isän ulkomailla avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle. Periytymisperiaatetta sovelletaan aina lapsen syntymähetkellä voimassa olleen kansalaisuuslain mukaan (nykyinen kansalaisuuslaki tuli voimaan 1.6.2003).

Maahanmuuttovirasto voi myöntää Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta tai hakemuksesta. Ilmoitusmenettely on hakijalle nopeampi ja edullisempi tapa saada kansalaisuus. Ilmoituksesta kansalaisuuden voi saada:

 • suomalaisen miehen avioliiton ulkopuolinen lapsi, joka on syntynyt ulkomailla
 • 12–17-vuotias adoptiolapsi
 • entinen Suomen kansalainen
 • Pohjoismaan kansalainen
 • 18–22-vuotias nuori henkilö, joka on asunut Suomessa riittävän kauan

Jos et kuulu näihin ryhmiin, voit saada kansalaisuuden hakemuksesta (kansalaistaminen). Sinun pitää täyttää kansalaistamisen edellytykset, jotta hakemuksesi hyväksytään:

 • selvitetty henkilöllisyys
 • riittävä kielitaito
 • riittävä asumisaika
 • nuhteettomuus
 • toimeentulo
 • maksuvelvoitteiden suorittaminen

Suomi hyväksyy monikansalaisuuden, joten Suomen kansalainen voi olla myös muun valtion kansalainen. Suomen viranomaiset pitävät Suomen kansalaista, jolla on useampi kansalaisuus, Suomen kansalaisena Suomessa ja ulkomailla. Muiden valtioiden viranomaiset eivät kuitenkaan välttämättä pidä häntä Suomen kansalaisena, koska jokainen valtio ei hyväksy monikansalaisuutta samalla tavoin.

Valikko