Hoppa till innehåll

Antalet ansökningar om internationellt skydd från personer som flytt från Ukraina ökar tydligt

Utgivningsdatum 21.3.2022 12.05 | Publicerad på svenska 5.4.2022 kl. 8.42

Antalet flyktingar från Ukraina som ansökt om internationellt skydd har ökat betydligt under den senaste veckan. Efter Rysslands attack har 9 247 ukrainska medborgare ansökt om internationellt skydd i Finland.

De flesta ansöker om tillfälligt skydd i Finland, som Finland på samma sätt som de övriga EU-länderna beviljar till flyktingar från Ukraina. De flesta som ansökt om tillfälligt skydd är kvinnor och barn.

– Även om antalet helt klart har ökat, har de flesta av de ukrainska flyktingarna sedan tidigare en koppling till Finland, berättar Antti Lehtinen, direktör för asylenheten.

Tillfälligt skydd kan också beviljas för statslösa personer och medborgare i länder utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet, som har varit lagligen bosatta i Ukraina men har flytt därifrån på grund av Rysslands attack, och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor. Andra än ukrainska medborgare har hittills lämnat in 93 ansökningar om tillfälligt skydd.

Det verkliga antalet ukrainare i Finland är större. Alla som flytt från Ukraina ansöker inte om internationellt skydd när de kommer till Finland. Ukrainare kan vistas i Finland utan visum i tre månader. De kan också ha andra grunder för uppehållstillstånd, såsom en arbetsplats eller familjemedlem i Finland.

Behandlingen av ansökningar om tillfälligt skydd framskrider

Man kan ansöka om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsbevakningsmyndigheten, varefter Migrationsverket beviljar tillståndet. Migrationsverket började bevilja tillfälligt skydd till flyktingar från Ukraina för en dryg vecka sedan. Hittills har 409 beslut om tillfälligt skydd fattats.
Behandlingstiden för en ansökan om tillfälligt skydd är för närvarande ungefär två veckor. När beslutet har fattats beställer Migrationsverket ett uppehållstillståndskort för personen. Det tar ungefär två veckor att få kortet.

– Behandlingen av ansökningarna blir dock snabbare hela tiden, berättar Lehtinen.

Migrationsverket har också fått många frågor om hur antalet flyktingar från Ukraina påverkar behandlingen av andra asylansökningar. En orsak till att ta i bruk direktivet om tillfälligt skydd i EU var att det stora antalet som akut har flytt från Ukraina inte ska orsaka långvariga köer i EU-ländernas asylsystem.

– Förra veckan var det dagliga antalet ansökningar om internationellt stöd i praktiken lika stort som antalet nya asylsökande i Finland under hela förra året. Det här skulle ha lett till köbildning i hela asylsystemet. Nu kan vi även behandla andra asylansökningar normalt, berättar Lehtinen.

Sedan den 24 februari 2022 har Migrationsverket fattat 287 asylbeslut för andra än flyktingar från Ukraina och ordnat 274 asylsamtal, vilket är normala siffror.

Inga betydande förändringar i antalet ryska asylsökande

Migrationsverket följer i samarbete med andra myndigheter noggrant med migrationen vid Finlands gränser och i Europa.

Det har inte skett några betydande förändringar i antalet asylansökningar som lämnas in av ryssar. Ryska medborgare har i år lämnat in 115 asylansökningar. Antalet är inom variationsintervallet för de senaste åren. 

För dem som nyligen har sökt asyl har man inte ännu hållit några asylsamtal. Det går inte att specificera orsakerna till asylansökningarna. En asylsökandes skyddsbehov bedöms individuellt.  Allmänt taget har de mest betydande sökandeprofilerna för ryska medborgares del under de senaste åren varit nordkaukasiska sökande, politiska aktivister och Jehovas vittnen.

Dessutom har 28 ryska medborgare ansökt om tillfälligt skydd. De ryska medborgare som ansökt om tillfälligt skydd är oftast familjemedlemmar till flyktingar från Ukraina.

Ryssar är också i allmänhet en av de största grupperna som ansöker om uppehållstillstånd i Finland. Ryssar beviljas varje år uppehållstillstånd på grund av familj, arbete och studier. För närvarande ser man inga betydande förändringar i antalet ansökningar om uppehållstillstånd. Förra året lämnade ryska medborgare in 4 345 ansökningar om ett första uppehållstillstånd. 

Ytterligare information för medier

Pressmeddelande