Hoppa till innehåll

Asylsökande: den temporära utvidgningen av rätten att arbeta i branscher med säsongsarbete upphör 31.10.2020

30.10.2020 10.07

Den temporära lagändringen har gällt asylsökandens arbete i branscher med säsongsarbete. Den temporära lagändringen har gett dig rätt att genast börja arbeta i branscher med säsongsarbete utan en väntetid på tre eller sex månader om du har sökt asyl i Finland före 29.6.2020.

Uppgifter i branscher med säsongsarbete som berördes av lagändringen har till exempel varit:

 • jordbruksarbete som till exempel växtodling, foderproduktion och husdjursskötsel
 • arbete på åkrar och i växthus som anknyter till trädgårdsproduktion
 • arbete inom yrkesfiske och fiskodling
 • arbete med anknytning till vidareförädling av livsmedel på gårdar
 • plantering och sådd av skog, arbete på plantskolor samt avverkning, gallring, kapning, mätning och skogstransport.

Anvisningar till dig som arbetar i säsongsbranschen och har sökt asyl före 29.6.2020: 

 • Du kan fortsätta arbeta om du har uppvisat ett giltigt och bevisligen autentiskt resedokument för myndigheten i samband med din ansökan eller om du har sökt asyl för mer än 6 månader sedan. 
 • Om du inte har uppvisat ett giltigt och bevisligen autentiskt resedokument för myndigheten i samband med din ansökan, måste du vänta 6 månader efter att din asylansökan lämnats in innan du får börja förvärvsarbeta. Du kan alltså fortsätta arbeta om du har sökt asyl för mer än 6 månader sedan. Om det är mindre än 6 månader sedan du lämnade in din asylansökan kan du inte fortsätta arbeta efter 31.10 förrän tidsfristen på 6 månader har gått ut.
 • Om du får avslag på din asylansökan upphör din rätt att arbeta när beslutet blir verkställbart, dvs. när du enligt lagen kan avlägsnas ur landet. Du har alltså inte längre rätt att arbeta så länge som du får mottagningstjänster.  
 • Efter 31.10.2020 kan du inte längre bevisa din rätt att arbeta med förläggningens klientkort som är försett med Migrationsverkets klistermärke för säsongsarbete. Din arbetsgivare är skyldig att säkerställa att du har rätt att arbeta i Finland. Du måste också genast meddela din arbetsgivare om din rätt att arbeta upphör.  

Om du har sökt asyl 29.6.2020 eller senare

 • har den temporära lagändringen inte gällt dig
 • får du förvärvsarbeta tre eller sex månader efter att du har sökt asyl. 

Mer information

Du hittar mer information om asylsökandens rätt att arbeta på vår webbplats: migri.fi/ratt-att-arbeta-asylsokande

Kundmeddelande

Viimeisimmät