Behandlingen av ansökningar om medborgarskap är överbelastad

23.11.2020 11.10

Just nu är behandlingen av ansökningar om medborgarskap överbelastad. Cirka 10 350 ansökningar väntar på behandling just nu.

Belastningen är störst för ansökningar där vi måste be om tilläggsutredningar för att kunna utreda dem. Vi kan snabbast behandla sådana ansökningar där klienten har kommit till Finland efter att ha skaffat tillstånd på förhand, har ett nationellt pass och uppfyller de allmänna förutsättningarna för beviljas medborgarskap.   

Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid än vad behandlingstidstestet har uppskattat, om du har visat upp ett pass från någon av följande länder: Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo, Irak, Gambia, Ghana, Kamerun, Nigeria, Pakistan, Somalia och Syrien. Den längre behandlingstiden beror på att pass från dessa länder inte är tillförlitliga som identitetshandlingar och att det därför krävs mer arbete för att utreda identiteten. Läs mer på sidan migri.fi/utredning-av-identitet. Vi rekommenderar att du ändå alltid visar upp passet, eftersom det påskyndar behandlingen av din ansökan jämfört med om du inte visar upp några identitetshandlingar alls.

Vänta på beslutet i lugn och ro

Vi förstår att besluten har en stor inverkan på våra klienters liv. Vårt mål är att behandla ansökningarna så effektivt som möjligt.

Om du ännu inte har fått ett beslut om din ansökan, vänta i lugn och ro. Vi kontaktar dig om vi behöver tilläggsutredningar för din ansökan.

Vad beror överbelastningen på?

Migrationsverkets personalstyrka minskade 2019 och därför har vi varit tvungna att flytta handläggare till att behandla brådskande ansökningar om uppehållstillstånd. Coronaviruset har också försvårat utredningen av vissa medborgarskapsansökningar.  

Medborgarskapsanmälningar behandlas enligt normal tidtabell

Medborgarskapsanmälningarna är inte överbelastade. Du hittar de uppskattade behandlingstiderna för olika typer av anmälningar i behandlingstidstestet eller på de ansökningsspecifika sidorna på migri.fi/medborgarskapsanmalan

Kundmeddelande

Viimeisimmät