Hoppa till innehåll

Brittisk medborgare – läs om vilket tillstånd du ska ansöka om din make/maka är finsk medborgare

16.12.2020 14.40

Din situation avgör om du måste ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare eller uppehållstillstånd.

Om du har flyttat till Finland före den 1 januari 2021 och är  

  • arbetstagare
  • självständig yrkesutövare
  • studerande
  • eller en person som har tillräckliga tillgångar för att leva i Finland
    • Tillgångarnas ursprung har ingen betydelse. De kan också vara din makes eller makas tillgångar med vilka han eller hon tryggar din och eventuella andra familjemedlemmars utkomst i Finland.

Du har självständiga grunder för uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Ansök beroende på din situation om 

Lämna in din ansökan före den 30 september 2021. 

Ansökningsguiden hjälper dig välja rätt tillstånd

Om du inte är säker på vilket av ovanstående alternativ du ska ansöka om, använd ansökningsguiden som finns på vår webbplats. 

Läs ansökningsanvisningarna på sidan migri.fi/brexit/sv

Om du inte har ovan nämnda självständiga grunder för uppehållsrätt enligt utträdesavtalet

ansök beroende på din situation om uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare eller uppehållstillstånd.

Ansök om uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare om 

  • din finländska make/maka har bott i en annan EU-medlemsstat i över tre månader och 
  • förhållandet som ledde till ert familjeförhållande började då.  

Din make/maka har då utnyttjat sin rätt till fri rörlighet och du kan därför ansöka om uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem. Läs ansökningsanvisningarna på sidan migri.fi/sv/uppehallskort-for-familjemedlem.

Ansök om uppehållstillstånd om

  • familjeförhållandet som du har med din finländska make/maka har inte börjat i en annan EU-medlemsstat eller
  • din make/maka har inte vistats i den EU-medlemsstat där ert familjeförhållande började i mer än 3 månader.

Läs anvisningarna för ansökan om uppehållstillstånd på sidan migri.fi/sv/uppehallstillstand. I vår ansökningsguide kan du söka fram den ansökan om uppehållstillstånd som är lämplig för din situation. 

Viimeisimmät