main-mobile-navigation-header

De eritreanska flyktingarnas situation var temat för forskares informationsresa

14.6.2019 13.33
Pressmeddelande

Forskare vid Migrationsverkets landinformationsenhet har varit på en informationsresa i Etiopien gällande Eritrea. Forskarna intervjuade på plats internationella och etiopiska aktörer och organisationer samt träffade eritreanska flyktingar.

Resan gick till området Tigray i norra Etiopien, som ligger nära gränsen till Eritrea. Dessutom besökte forskarna huvudstaden Addis Abeba.

Syftet med informationsresan var att samla information om läget på gränsen mellan Eritrea och Etiopien samt om de eritreanska flyktingarnas situation i Etiopien. Dessutom diskuterade man på mötena vilka eventuella effekter fredsavtalet mellan Eritrea och Etiopien har i Eritrea.

Eritreanska asylsökande har kommit till Finland i synnerhet via interna förflyttningar inom EU 2015–2017. Eritreaner har kommit till Finland även som kvotflyktingar.

Informationsresor till flera länder

Informationsresorna är en del av landinformationsenhetens FAKTA-projekt, som tilldelats understöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Under projektet har Migrationsverket gjort informationsresor till flera länder. Tidigare i år har forskarna besökt Afghanistan och Irak.

Rapporterna om informationsresor publiceras på Migrationsverkets webbplats. Publiceringen av Eritrea-rapporten meddelas senare i ett meddelande.

Rapporterna om informationsresor som publicerats tidigare i år finns att läsa på vår webbplats.

Forskningsdata om läget i länderna som stöd för beslutsfattande

⦁ Landinformationsenheten samlar in information om utreseländerna som används som stöd i beslutsfattandet, särskilt vid beslut gällande ansökningar om internationellt skydd.
⦁ Utöver från informationsresorna fås information om läget i länderna på flera andra sätt. Källorna består av bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR, forskningsinstitut och andra länders landinformationsenheter.
⦁ Vid Migrationsverkets beslutsfattande används alltid aktuell landinformation. Landinformationsenhetens forskare deltar inte i beslutsfattandet.

Mer information för medierna

Migrationsverkets kommunikation, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037

Viimeisimmät