Hoppa till innehåll

Helsingfors förläggning blir en del av Migrationsverket

10.9.2021 12.30

Helsingfors förläggning överförs till Migrationsverket den 25 oktober 2021. För närvarande ansvarar Helsingfors stad för förläggningens verksamhet.

Helsingfors förläggning är en av de mest viktiga enheterna i mottagningssystemet för asylsökande och fungerar som en så kallad transitförläggning. Med transitförläggning avses en förläggning som ligger nära något av de verksamhetsställen för Migrationsverkets där asylsamtal kan föras. Transitförläggningarna är i första hand avsedda för asylsökande som nyligen anlänt till landet.

– Helsingfors förläggning har en hedrande tradition och den är en kritisk del av vårt lands mottagningssystem och dess beredskap på grund av sitt läge, sin uppgift och antalet klienter, berättar direktör Mikael Laurinkari från Migrationsverket.

Helsingfors förläggning består av en institutionsbaserad transitenhet med 150 platser samt av ett serviceställe som tillhandahåller cirka 800 asylsökande som bor i privat inkvartering deras i lag bestämda tjänster, t.ex. social- och hälsovård och mottagningspenning.

Personalen vid förläggningen övergår till Migrationsverket

Överföringen av förläggningen genomförs som affärsöverlåtelse, vilket betyder att de nuvarande fast anställda medarbetarna övergår direkt från Helsingfors stad till Migrationsverket. Migrationsverket håller även på att rekrytera ytterligare anställda. Det totala antalet anställda vid förläggningen kommer att vara cirka 40.

Verksamheten vid Helsingfors förläggning kommer att ledas av Mikael Laurinkari, som leder även Helsingfors förvarsenhet. Deras funktioner kommer att bilda en organisatorisk helhet.

– Personalen som övergår till oss är kunnig och meriterad inom branschen. Detta skapar en stark grund för fortsättningen och utvecklandet av verksamheten som en del av statens centralförvaltning, säger Laurinkari.

Migrationsverket ansvarar för styrningen, planeringen och övervakningen av förläggningarnas och förvarsenheternas verksamhet. De statliga förläggningarna ligger i Villmanstrand (Joutseno) och Uleåborg och förvarsenheterna i Villmanstrand och Helsingfors. De övriga förläggningarna drivs av till exempel organisationer och kommuner. För närvarande finns det 30 förläggningar med sammanlagt cirka 5 160 registrerade klienter i Finland. 

Överföringen av verksamheten vid Helsingfors förläggning har ingen anknytning till situationen i Afghanistan.

Läs mer:

Ytterligare information till medier

Mikael Laurinkari, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]

Pressmeddelande