Om tillstånd beviljas för vistelse i Finland, går det nu att få personbeteckningen utan separat ansökan

12.2.2019 8.09
Pressmeddelande

Om du beviljas uppehållsrätt i Finland (uppehållstillstånd, asyl eller om du är registrerad som EU-medborgare) per den 1 februari 2019 eller senare, registreras du automatiskt i Finlands befolkningsdatasystem. Samtidigt får du en finsk personbeteckning.

Detta förutsätter att du uppfyller kraven för registreringen. Förutsättningarna omfattar bland annat att en finsk myndighet har identifierat din identitet.

Tidigare har den sökande varit tvungen att separat begära att bli registrerad.

Personbeteckningen får man bara en gång

Om du redan har fått en personbeteckning i Finland tidigare, ska du anteckna den i ansökan om uppehållstillstånd. Personbeteckningen föråldras inte och den kan utfärdas endast en gång.

Personbeteckningen ser du på uppehållstillståndskortet eller uppehållskortet

Du kan kontrollera din personbeteckning på uppehållstillståndskortet, uppehållskortet eller registerutdraget från Befolkningsregistercentralen. Utdraget får du som en bilaga till ditt beslut.

Kom ihåg att besöka magistraten

När du får din personbeteckning innebär det inte att du automatiskt registreras som boende på en viss ort. Med andra ord tilldelas du inte en hemkommun. Med anledning av detta och för att registrera dina närmare uppgifter, ska du besöka magistraten på din bostadsort.

Kundmeddelande

Viimeisimmät