Hoppa till innehåll

Hjälpsystemet för offer för människohandel erbjuder arbetslivsträning åt offer för människohandel

16.9.2021 10.02

Offer för människohandel har börjat få arbetslivsträning. Träningen stärker arbetslivskunskaperna hos offer för människohandel och offer för utnyttjande som är relaterat till människohandel och ger dem information om arbetslivet i Finland. Offren får även stöd för att få tillgång till det rättvisa arbetslivet.

Det ordnas sammanlagt fyra träningshelheter i form av ett pilotprojekt. Den första helheten började i slutet av augusti med 4–6 deltagare. Projektet för att förbättra arbetslivskunskaperna och -färdigheterna hos offer för människohandel (IKUT) som samordnas av hjälpsystemet för offer för människohandel har ansvaret för träningen. Hjälpsystemet för offer för människohandel är en del av Migrationsverket.

Offer för människohandel får individuellt stöd 

Träningen genomförs i helheter som pågår i tio veckor. I början av träningen görs det en omfattande inledande kartläggning för varje deltagare på basis av vilken deltagarna får individuellt stöd och handledning under träningen. 

– Individuell handledning spelar en mycket viktig roll i arbetslivsträningen. Under den inledande kartläggningsperioden har vi fått en djupare insikt om de varierande arbetslivsbehov och sysselsättningsmöjligheter som offer för människohandel har. Genom individuell handledning kan vi också mer effektivt stödja de deltagare som på grund av sin livssituation inte kan delta i gruppverksamheten under träningen, säger projektchef Veikko Mäkelä.

I träningen ingår cirka 12–15 timmar gruppverksamhet per vecka, till exempel handledning i vardagskompetens, IT-kunskaper och finska samt föreläsningar som förbereder deltagarna för arbetslivet. Med deltagarna diskuteras till exempel sådana teman som rättigheter i arbetslivet och arbetssökning, och deltagarna får stöd med att bygga sina egna nätverk.

Bättre arbetslivstjänster för offer för människohandel som mål

Förutom att stödja offren har arbetslivsträningen som mål att samla information om vilka arbetslivsrelaterade behov offer för människohandel och offer för liknande utnyttjande har. Informationen kan användas för att utveckla tjänster för offer för utnyttjande.

– Med hjälp av träningen får vi en bättre uppfattning om hurdant stöd offer för människohandel behöver och vill ha för att förbättra sina arbetslivskunskaper och sysselsättningsmöjligheter på lång sikt. Idealt skulle informationen kunna användas för att utveckla sysselsättningstjänster så att de bättre hjälper offer för människohandel att komma ut ur samhällets skuggor, säger Mäkelä.

Arbetslivsträningen genomförs i samarbete med Brottsofferjouren och Monika-Naiset liitto ry. Även sysselsättnings- och socialtjänsterna vid Vanda, Esbo och Helsingfors stad har stött genomförandet av träningen.

Projektet IKUT får bidrag av Europeiska socialfonden (ESF). Finansieringen beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland.

Ytterligare information till medier

Veikko Mäkelä, projektchef, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]