main-mobile-navigation-header

Hjälpsystemet för offer för människohandel har redan mer än 200 klienter

Migri 18.8.2017 12.51
Nyhet

Antalet klienter i hjälpsystemet för offer för människohandel fortsätter att öka även i år.

Vid utgången av juni 2017 uppgick antalet klienter som fallit offer för människohandel första gången till över 200. Antalet klienter i systemet uppgår till cirka 270 när även hjälpbehövande barn till myndiga offer som omfattas av hjälpsystemet är inberäknade.

Fram till utgången av juni 2017 har 89 personer föreslagits som klienter i hjälpsystemet. 55 nya klienter har godkänts. Sex av dem har varit minderåriga när klientskapet inleddes. Uppgifterna framgår ur lägesrapporten (på finska) som publicerats av hjälpsystemet för offer för människohandel.

År 2015 kom ett rekordantal asylsökande till Finland och även av de nya klienterna har huvuddelen kommit som asylsökande. Största delen av dem har fallit offer för människohandel utomlands.

Av alla nya klienter som kommit i början av året har 16 blivit föremål för sexuellt utnyttjande som tyder på människohandel i Finland.

Vem som helst som möter en person som de misstänker vara ett offer för människohandel kan kontakta hjälpsystemet. Hjälpsystemet kan kontaktas via e-post, telefon eller via webbplatsen www.manniskohandel.fi.

Nytt projekt ska främja arbetet mot människohandel

I september inleder hjälpsystemet för offer för människohandel projektet IHME som strävar efter att förbättra verksamhetsförutsättningarna för arbetet mot människohandel i Finland. Syftet med projektet är bland annat att utbilda förundersökningsmyndigheterna och förnya webbplatsen manniskohandel.fi. Projektet har fått EU-finansiering ur fonden för inre säkerhet ISF-P.

Mer information i översikten av hjälpsystemet

Översikt av hjälpsystemet för offer för människohandel för tiden 1.1–30.6.2016 (endast på finska)ReadSpeakerpdf, 932,7 kB

Mer information:

Jari Kähkönen, direktör, förläggningen i Joutseno, hjälpsystemet för offer för människohandel, tfn 0295 463 210, [email protected]

Katri Lyijynen, överinspektör, förläggningen i Joutseno, hjälpsystemet för offer för människohandel, tfn 0295 463 223, [email protected]

Pressmeddelande

Viimeisimmät