main-mobile-navigation-header

Instruktioner för brittiska medborgare som inte vet om de har registrerat sin uppehållsrätt

21.1.2019 8.52 | Publicerad på svenska 21.1.2019 kl. 11.49
Pressmeddelande

Effekterna av Storbritanniens eventuella utträde ur EU är fortfarande okända. Migrationsverket rekommenderar att alla brittiska medborgare som bor i Finland registrerar sin uppehållsrätt i Finland, om de ännu inte har gjort det.

Om du redan har registrerat din uppehållsrätt, behöver du inte kontakta Migrationsverket

Registreringen är fortfarande i kraft. Du behöver inte förnya den.

Om du inte är säker på om du har registrerat dig:

  • Ring Migrationsverkets kundtjänstnummer 0295 419 600 (mån–fre kl. 9–16), eller
  • skicka e-post till [email protected]. Ange ditt namn, din födelsetid och ditt medborgarskap i meddelandet. Om du har ett kundnummer, ange också det i meddelandet.

Om ditt gamla intyg om registrering av uppehållsrätten har försvunnit, behöver du inte begära ett nytt intyg

Migrationsverket förutsätter inte att du har kvar ditt gamla intyg om registrering av uppehållsrätten. I vissa fall kan dock andra myndigheter kräva ett sådant intyg.

Gör så här om du behöver ett intyg:

  • Från och med den 1 januari 2017 har registreringarna hanterats hos Migrationsverket. Om du har registrerat din uppehållsrätt hos Migrationsverket, kan du be om ett nytt intyg genom att skicka e-post till adressen [email protected].
  • Före den 1 januari 2017 har polisen hanterat registreringarna. Om du har registrerat din uppehållsrätt hos polisen, kan du antingen kontakta polisen eller lämna in en begäran om intyg till Migrationsverket. Begäran är avgiftsbelagd.

Förhandlingarna om Storbritanniens eventuella utträde ur EU och utträdets effekter pågår fortfarande. Eftersom resultatet av förhandlingarna ännu är oklart, kan Migrationsverket för tillfället inte ge anvisningar till brittiska medborgare om vad de ska göra efter ett eventuellt utträde för att bevara sin uppehållsrätt i Finland.

Vi går ut med närmare information om detta så fort som möjligt när det finns mer information och instruktioner.

Här kan du läsa mer:

Osäkert hur brexit kommer att påverka – vi rekommenderar att britter registrerar sin uppehållsrätt hos Migrationsverket

Viimeisimmät