main-mobile-navigation-header

Indragningen av platser fördröjs vid vissa förläggningar

Migri 22.6.2017 11.01
Nyhet

Antalet asylsökande som är inskrivna vid förläggningarna har inte minskat i den förväntade takten. Med anledning av detta senareläggs indragningen av inkvarteringsplatser på vissa förläggningar. Två förläggningar som skulle läggas ner helt, kommer att läggas ner först senare.

Antalet asylsökande har inte ökat, men asylsökandena har inte lämnat förläggningarna i den takt som Migrationsverket bedömt. Behandlingen av besvär om negativa asylbeslut i förvaltningsdomstolarna har tagit längre tid än väntat. Dessutom har asylsökande som beviljats uppehållstillstånd inte kunnat flytta till kommunerna inom den målsatta tiden.

Förläggningarna i Hangö och S:t Michel fortsätter med sin verksamhet till slutet av året

Migrationsverket har tidigare informerat om nedläggningen av förläggningar. Nedläggningarna inhiberas inte, men nedläggningen av två förläggningar fördröjs. Förläggningarna i Hangö och S:t Michel fortsätter med sin verksamhet till slutet av år 2017.

Indragningen av platser vid följande förläggningar fördröjs med en till sex månader från den tidpunkt som tidigare meddelats:

 • Kides (FRK) 300 (200)
 • Lieksa (Lieksan kristillinen opisto) 200 (100)
 • Imatra (FRK) 300 (200)
 • Björneborg (FRK) 300 (150)
 • Jyväskylä (FRK) 250 (170)
 • Kotka Laajakoski (FRK) 330 (200)
 • Kemi (FRK) 350 (250)
 • Rovaniemi Vaaranlaita (FRK) 200 (100)
 • Vörå (Vörå kommun) 325 (225)
 • Siilinjärvi (Kuopion Setlementti) 300 (200)
 • Kristinestad (FRK) 400 (300)

Den första siffran anger antalet platser för närvarande och siffran inom parentes antalet inkvarteringsplatser efter indragningen. Indragningarna genomförs senast i slutet av år 2017.

För följande förläggningars del föreslås en liten ökning av antalet inkvarteringsplatser. Dessa är förläggningar där platser tidigare har dragits in, men för vilkas del det fortfarande finns ett giltigt avtal om större antal inkvarteringsplatser:

 • Kauhava (FRK) 300 --> 400
 • Ruukki (FRK) 150 --> 200
 • Kankaanpää (Medivida Oy) 90 --> 120
 • Mäntä-Vilppula (FRK) 200 --> 300

Om det skulle uppkomma ett märkbart behov av fler inkvarteringsplatser är det möjligt att grunda nya förläggningar. Tills vidare finns det inget behov av detta.

Ytterligare information till medier

Utvecklingschef Kimmo Lehto, tel. 0295 430 431, E-post: [email protected]

Press release

Viimeisimmät