main-mobile-navigation-header

Migrationsverket träffade personer som återvänt frivilligt i Irak, Somalia och Afghanistan

1.2.2019 10.33
Pressmeddelande

Vilka erfarenheter har personer som återvänt frivilligt till sitt hemland från Finland? Migrationsverket träffade 32 personer som återvänt frivilligt i Irak, Somalia och Afghanistan. Alla personer hade tidigare varit asylsökande i Finland eller Europa, men fått avslag på sina ansökningar eller själv dragit tillbaka ansökningarna.

En del av de återvändande berättar om sin återresa på videor som publiceras under våren på den nya webbplatsen paluuinfo.fi. De första videorna publicerades på webbplatsen idag. På webbplatsen finns information om hur systemet för frivillig återresa fungerar och hurdant stöd kan fås för återresa.

Med hjälp av frivillig återresa kan en asylsökande få stöd för att återvända till sitt hemland. Återresan sker på den sökandes initiativ och genom hans eller hennes beslut. Beloppet på ekonomiskt bidrag är prövningsbaserat.

– Vissa hade varit borta mycket länge, och därför hade tröskeln för att återvända år för år blivit högre, och det var inte lätt att fatta beslutet. Människorna som vi träffade var dock i regel nöjda och glada för att återse sina familjer. Den ekonomiska situationen oroade alla, men det fanns också människor som med hjälp av bidraget kunnat grunda ett eget, litet företag, säger Tarja Ranta, projektledare för Auda-projektet som stöder frivillig återresa.

Intervjuer med återvändande och organisationer som stödjer dem gjordes i Bagdad, Hargeisa, Mogadishu, Kabul och Mazar-i-Sharif. En del av de intervjuade berättade att de inte före de åkt till Finland eller Europa hade haft tillräcklig information om kriterierna för att få asyl. Särskilt smugglare gav felaktiga uppgifter och stora löften.

Största delen av de återvändande är irakier

Alla återvändande som träffades var asylsökande som fått ett eller flera negativa asylbeslut. Irakierna var den största gruppen återvändande. Det vanligaste landet för återresa var Irak, dit 449 personer återvände i fjol. Förra året återvände 18 personer till Afghanistan och 11 till Somalia. Det totala antalet återvändande år 2018 var 646. År 2017 använde sammanlagt 1 425 personer möjligheten till frivillig återresa.

– Den vanligaste orsaken att återvända var ett negativt asylbeslut. Vissa avbröt processen själva av olika anledningar. För många kom kriterierna för att få uppehållstillstånd som en överraskning. När omständigheterna hemma verkade ha lugnat ner sig, kändes det mer meningsfullt att återvända till barn eller sjuka föräldrar än att vänta på en förläggning, säger Ranta om orsakerna till återresa.

Migrationsverket ökade i fjol resurserna för rådgivning till sökande som är intresserade av att återvända och för information om återresa. Finansiering har fåtts från Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

För närvarande finns närmare 7 900 sökande som fått avslag på sin asylansökan på förläggningarna. Största delen överklagar det negativa beslutet till förvaltningsdomstolen. En asylsökande kan vistas i Finland under hela den tid som asylansökan behandlas.

Bidraget i form av förnödenheter för frivillig återresa höjdes i början av året

För dem som återvänder frivilligt bekostas resor till hemtrakten enligt det billigaste resesättet. Därutöver kan återvändaren få stöd för återresa, vars belopp varierar efter land. Stödet för återresa är prövningsbaserat. Det kan beviljas endast om personen är medellös och inte själv kan finansiera återresan.

Stödet för återresa kan vara antingen kontanter eller bidrag i form av förnödenheter. Kontantstödets belopp varierar mellan 300 och 1 500 euro. Stödet i form av förnödenheter är tjänster eller varor som återvändaren får i hemlandet.

Återvändarna kan utnyttja bidraget i form av förnödenheter till exempel för att grunda ett eget, litet företag eller för utbildning. Återvändarna som Migrationsverkets medarbetare träffade hade med hjälp av bidraget i form av förnödenheter grundat till exempel ett gym i Afghanistan, ett kafé i Somalia och köpt varor med vilka de kunnat påbörja torghandel.

Maximibeloppet för bidraget i form av förnödenheter höjdes i början av 2019. Dess belopp kan som mest uppgå till 5 000 euro för en vuxen. Ett barn som återvänder tillsammans med sin familj kan få högst 1 500 euro i bidrag i form av förnödenheter. Penningbidragets storlek beror på vilket land och vilka förhållanden personen återvänder till.

Mer information om frivillig återresa finns på paluuinfo.fi. För närvarande finns webbplatsen på finska, engelska, arabiska, dari, sorani-kurdiska och somaliska.

Mer information för medierna

Tarja Rantala, projektledare för Auda-projektet för frivillig återresa, tfn 0295 430 431, e-post fö[email protected]

Akseli Saviranta, projektinformatör för Auda-projektet för frivillig återresa, tfn 0295 430 431, e-post fö[email protected]

FAKTA: Så här fungerar assisterad frivillig återresa

  • Frivillig återresa kan föreslås för en person som inte beviljas uppehållstillstånd eller som saknar förutsättningar att få asyl i Finland.
  • Återvändaren fattar själv beslutet om återresa och förhandlar om en lämplig tidpunkt.
  • Om personen som återvänder är medellös, kan stöd beviljad för återresan. Förutom resebiljetter får personen kontanter eller bidrag i form av förnödenheter, med vilka han eller hon kan fortsätta sitt liv i hemlandet.
  • Stödet i form av förnödenheter kan vara antingen varor eller tjänster. Återvändaren kan få hjälp med att till exempel betala hyran, sysselsätta sig eller grunda ett litet företag.
  • Migrationsverket och återvändarens förläggning svarar för att arrangera återresan.
  • Den viktigaste samarbetspartnern är FN:s Internationella migrationsorganisation IOM. IOM assisterar återvändaren på flygplatsen och under återresan samt erbjuder ofta stöd även efter återvändandet.

Viimeisimmät