main-mobile-navigation-header

Migrationsverket gjorde i april en lyckad utredningsresa till Libanon och Syrien

3.5.2018 10.32
Pressmeddelande

Två forskare vid Migrationsverkets landinformation besökte Beirut och Damaskos under en utredningsresa i april.

Under resan skaffade de uppgifter om situationen i Syrien och om omständigheterna av de syriska flyktingarna i Libanon. Syftet med resan var dessutom att förstärka det kontakt- och samarbetsnätverk som landinformationen har till sitt förfogande.

Uppgifter skaffades genom att intervjua internationella och lokala aktörer, såsom internationella humanitära organisationer, experter som specialiserat sig på situationen i Syrien och lokala grupper som arbetar bland syriska flyktingar. Finlands ambassad i Beirut hjälpte till med arrangemangen.

Rapporten om utredningsresan publiceras på Migrationsverkets webbplats efter att den färdigställts.

Landinformationens senaste resa för att skaffa uppgifter om Syrien gjordes 2016 då forskarna besökte Beirut.

Målet är att skapa rutiner för besök i de asylsökandes ursprungsländer

Tidigare i år gjorde landinformationens forskare utredningsresor också till Somalien och Afghanistan.

Verkets mål är att göra utredningsresorna till en rutin så att verkets sakkunniga kan besöka länderna oftare.

Utredningsresorna är en del av landinformationens FAKTA-projekt som genomförs vid Migrationsverket med stöd av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Migrationsverkets landinformation producerar uppgifter om ursprungsländerna (Country of Origin Information/COI), särskilt om de länder varifrån det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare till Finland. Forskarna vid landinformationen deltar inte i beslutsfattandet om uppehållstillstånd eller framställningen av de landspecifika riktlinjerna.

Uppgifterna om ursprungsländerna som används när beslut fattas baserar sig inte enbart på utredningsresorna. Landinformationen uppdateras hela tiden och uppgifterna skaffas mångsidigt från olika källor. Källor är bl.a. FN:s flyktingorgan UNHCR, internationella och nationella organisationer för de mänskliga rättigheterna, icke-statliga organisationer, forskningsinstitut och forskare vid andra länders migrationsverk.

Ytterligare information till medier

  • Allmän information om FAKTA-projektet: projektchef Satu Ruotsalainen,
    e-post: [email protected], tfn 0295 430 431
  • Närmare uppgifter om landinformationen om Syrien: forskare Mika Niskanen,
    e-post: [email protected], tfn 0295 430 431

Press release

Viimeisimmät