Hoppa till innehåll

Migrationsverket deltar i utvecklingen av EU:s datasystem

30.6.2021 13.45

Migrationsverket deltar i utvecklingen av Europeiska unionens datasystem. Syftet med utvecklingsarbetet är att samordna de tekniska system som behandlar data som gäller hantering av migration.

Migrationsverkets utvecklingsarbete gäller EU:s in- och utresesystem (EES) och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS). Syftet med EES är att göra gränskontroller smidigare, och ETIAS är ett förhandsregistreringssystem som påminner om ESTA som används i USA. Systemen är en del av det utvecklingsarbete som genomförs i EU och där man samordnar data som gäller EU-ländernas interna säkerhet, gränssäkerhet och hantering av migration. 

Gränsbevakningsväsendet är den nationella ansvariga myndigheten för EES- och ETIAS-systemen. I Finland koordineras det övergripande utvecklingsarbetet av inrikesministeriet.

– Datasystem som är interoperabla i hela Europa möjliggör att de behöriga myndigheterna, såsom migrationsmyndigheter, får ännu snabbare information om medborgare från tredje länder som vistas i EU. Informationen är också tillförlitligare och mer omfattande än tidigare, berättar Laura Cupic, projektchef för EES-projektet.

Migrationsverket gör nödvändiga datasystemändringar i elektroniska ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden UMA, så att information överförs mellan systemen. Migrationsverkets ansvar i systemen har en anknytning till rätten att granska och använda uppgifter som sparats i EES- och ETIAS-systemen, radera uppgifter om personer från systemen i fråga och föra in uppgifter som gäller beslut i EES-systemet.  

– Syftet är att de funktioner som Migrationsverket ansvarar för huvudsakligen ska ske automatiskt så att de inte medför manuellt arbete, berättar Salla Konsti, projektchef för ETIAS-projektet.

Enligt aktuell information införs båda systemen i slutet av 2022. Europeiska kommissionen beslutar om de slutliga datumen för införande, då nödvändiga testningar har genomförts och systemens funktionsduglighet har säkerställts.

EU-stöd till att genomföra ändringar av datasystemen

Migrationsverket har av EU fått stöd till projekt där nödvändiga nationella systemändringar i anknytning till EES- och ETIAS-datasystemen genomförs. 

EU har beviljat ett stödbelopp på 2 010 649,64 euro, varav 947 160,28 euro används till tekniska ändringar som EES-systemet förutsätter och 1 063 489,36 euro till ändringar som ETIAS-systemet förutsätter. Båda projekten finansieras helt från det finansiella instrumentet för yttre gränser och viseringspolitik i EU:s fond för inre säkerhet (ISF). 

Ytterligare information

Uutishuoneen uutinen